Kontakti

Saldus PII "Pasaciņa"

Adrese: Veidenbauma iela 2A, Saldus, LV-3801
Vadītāja: Ilzīte Bulava
Tālrunis: 25479832
Tālrunis: 63825509
E-pasts: pasacina@saldus.lv
Mājas lapa: www.pasacina.lv

Pasacina

Saldus PII "Īkstīte"

Adrese: Bērzu aleja 16A, Saldus, LV-3801
Vadītāja: Santa Megne
Tālrunis: 25479833
Tālrunis: 63823296
E-pasts: ikstite@saldus.lv

Sdr

Saldus PII "Zīlīte"

Adrese: Rīgas iela 17, Saldus, LV-3801
Vadītāja: Zinta Bērante
Tālrunis: 25479830
Tālrunis: 63823848
E-pasts: zilite@saldus.lv

Pirmsskolas izglītības iestādes

Saldus PII "Sienāzītis"

Adrese:
1. Celtnieku iela 10, Saldus, LV-3801,
2. “Kurzemītes pamatskola”, Būtnāri, Zirņu pagasts, Saldus novads, LV-3801
Vadītāja: Valda Tubina
Tālrunis: 29483495; 63822144
E-pasts: sienazitis@saldus.lv

Sienazitis

Brocēnu PII "Mūsmājas"

Vadītāja: Daila Frīdmane
Adrese: Lielcieceres 13A, Brocēnu pilsēta, Saldus novads, LV- 3851
Telefons: 63865172
e-pasts: musmajas@saldus.lvdaila.fridmane@saldus.lv

Brocēnu PII "Varavīksne"

Vadītāja: Anita Melle
Adrese: Kalna iela 1, Brocēni, Saldus novads, LV- 3851
Telefons: 26134036; 63865776
e–pasts:  varaviksne@saldus.lv; anita.melle@saldus.lv

Saldus novada PII "Punktiņi"

Vadītāja: Ingrīda Vanaga
Tālrunis: 29428727, 26197305 (Kursīši)
E-pasts: punktini@saldus.lv

Izglītības programmu īstenošanas vietas:

 • “Pumpuriņi”, Pampāļi, Pampāļu pagasts, Saldus novads, LV – 3882;
 • Kalna iela 7, Kursīši, Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV – 3890;
 • Parka iela 4G, Ezere, Ezeres pagasts, Saldus nov., LV – 3891;
 • “Kamenītes”, Ruba, Rubas pagasts, Saldus novads, LV – 3894.

Lutriņu PII "Kāpēcītis"

Adrese: Skolas iela 2, Lutriņi, Saldus novads, LV-3861
Vadītāja: Jana Jansone
Tālrunis: 29700211
E-pasts: kapecitis@saldus.lv

Kapecitsi Lutrini

Nīgrandes PII "Straumīte"

Adrese: Burtnieku iela 2, Nīgrande, Saldus novads, LV-3899

Adrese: Kalnu iela 4, Nīgrandes pagasts, Kalni, Saldus novads, LV-3899

Adrese: “Zaņas pamatskola”, Zaņas pagasts, Saldus novads, LV – 3897

Vadītāja: Gunda Ulmane
Tālrunis: 63865223
E-pasts: straumite@saldus.lv

Saldus pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa

Direktore: Dace Balandīna
Tālrunis: 63821262

Direktores vietniece izglītības jomā: Gita Leja
Tel. 63807109
Adrese: Lielā iela 31/35, Saldus
E-pasts saldus.pamatskola@saldus.lv

Saldus vidusskolas pirmsskolas grupas

Direktore Inga Mankus

Tālrunis: 63881007

Direktores vietniece izglītības jomā pirmsskolai Inita Rulle

Tel. 63807327

Adrese: Cieceres iela 6, Saldus

E-pasts saldus.vidusskola@saldus.lv

Kalnsētas pamatskolas pirmsskolas grupas

Adrese: Veidenbauma iela 2A, Saldus, LV-3801,
Direktore: Vineta Vovere
Tālrunis: 26820484
E-pasts: kalnsetas.pamatskola@saldus.lv

Mājas lapakalnsetasskola.saldus.lv

Kalnsetas

Blīdenes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas

Adrese: Vālodzīte – 1, Blīdene, Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852
Telefons: 26426907
e-pasts: diana.zake@saldus.lv

Striķu sākumskolas pirmsskolas izglītības grupas

Adrese: Striķi, Zvārdes pagasts, Saldus novads, LV – 3883
Direktore: Daina Zandberga
Tālrunis: 26183753
E-pasts: striku.sakumskola@saldus.lv

Zirņu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas

Adrese: Zirņu pagasts, Saldus novads, LV – 3853
Direktore: Inese Kravcova
Tālrunis: 25708741
Pirmsskolas izglītības grupas tel.: 25708741, 25708743
E-pasts: zirnu.pamatskola@saldus.lv

Gaiķu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas

Direktore: Vikija Velpa
E-pasts: vikija.velpa@saldus.lv
Telefons: 26468907

e-pasts:  skola.gaiki@saldus.lv
Mājas lapawww.gaikuskola.lv

Druvas vidusskolas pirmsskolas izglītības grupas

Adrese: Dārza iela 1, Druva, Saldus pagasts, Saldus novads, LV-3862

Direktors: Sergejs Beļkevičs
Tālrunis: 63839440
E – pasts: druvas.vidusskola@saldus.lv

Direktora vietniece pirmsskolas metodiskajos un saimnieciskajos jautājumos: Lāsma Šternberga
Tālrunis: 63839431

 

Cieceres pamatskola

Adrese: Kalnsētas iela 13, Saldus, LV-3801

Direktore: Vineta Vovere
Tālrunis: 63881021
E-pasts: cieceres.pamatskola@saldus.lv
Mājaslapa: https://ciecere.saldus.lv/

Lutriņu pamatskola

Adrese: Skolas iela 1, Lutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3861
Direktore: Inga Vorobjova
Tālrunis: 63831367
E-pasts: lutrinu.pamatskola@saldus.lv

Saldus pamatskola

Adrese: Lielā ielā 31/35, Saldus, LV – 3801
Direktore: Dace Balandīna
Tālrunis.: 63821262
E-pasts: saldus.pamatskola@saldus.lv
Mājas lapa: http://www.salduspamatskola.lv/

Ps 02

Striķu sākumskola

Adrese: “Striķu skola”, Striķi, Zvārdes pagasts, Saldus novads, LV-3883
Direktore: Daina Zandberga
Tālrunis: +371 26183753
E-pasts: striku.sakumskola@saldus.lv

Mājaslapa: www.strikuskola.saldus.lv

Zirņu pamatskola

Adrese: “Zirņu pamatskola”, Zirņu pagasts, Saldus novads, LV- 3853
Direktore: Inese Kravcova
Tel. 25708741
Lietvedes tel.: 25708743
Pirmsskolas izglītības grupas tel.: 25708741, 25708743
E-pasts: zirnu.pamatskola@saldus.lv

Zirnu Pamatskola

Ezeres pamatskola

Adrese: Centra iela 5, Ezeres pagasts, Saldus novads, LV-3891
Direktore: Inita Volberga
Tālrunis: .63842284; 29168079
E – pasts: ezeres.pamatskola@saldus.lv
Mājas lapa: http://www.ezeresskola.lv/

Dcim100mediadji 0593.jpg

Kalnsētas pamatskola

Kalnsētas pamatskola

Adrese: Kalnsētas iela 2 – 1, Saldus, LV-3801
Direktore: Vineta Vovere
Tālrunis: 26820484
Lietvede: 63885077
E-pasts: kalnsetas.pamatskola@saldus.lv
Mājas lapakalnsetasskola.saldus.lv

Kalnsetas Ip

Blīdenes pamatskola

Blīdenes pamatskola

Direktore: Lana Paulauska Uzule
Adrese: Skolas iela 1, Blīdene, Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852
Telefons: 63865316
e-pasts: skola.blidene@saldus.lv ; lana.paulauska-uzule@saldus.lv

Mājas lapawww.blidenesskola.lv

Gaiķu pamatskola

Gaiķu pamatskola
Direktore Vikija Velpa
E-pasts: vikija.velpa@saldus.lv
Tel. 26468907

Adrese: Gaiķu pamatskola, Vecgaiķi, Gaiķu pag., Saldus nov., LV-3873

Telefons: 

e-pasts:  skola.gaiki@saldus.lv
Mājas lapawww.gaikuskola.lv

Nīgrandes pagasta Kalnu pamatskola

Adrese: Kalnu iela 4, Nīgrandes pag., Saldus novads, LV-3898
Izglītības programmu realizēšanas vietas:
Kalnu iela 4, Nīgrandes pag., Saldus novads
Ventas iela 1, Nīgrande, Nīgrandes pagasts, LV3899
Direktore: Ineta Gangnusa
Tālrunis: 63842501
Fakss: 63842501
E-pasts: kalnu.vidusskola@saldus.lv
Mājas lapa: www.kalnuskola.lv

Saldus vidusskola

Direktore Inga Mankus
Lietvede tālr: 63881007
Direktores vietniece izglītības jomā 1. – 4. klasēs  tālr. 63807327
Direktores vietniece izglītības jomā 5. – 12. klasēs  tālr. 2925359
Juridiskā adrese: J. Rozentāla iela 19, Saldus
Izglītības programmu realizēšanas vietas:

 • Pirmsskola un 1.-4. kl. –  Cieceres iela 6, Saldus
 • 5.-12.kl. – J. Rozentāla iela 19, Saldus

E-pasts: saldus.vidusskola@saldus.lv
Mājas lapa: http://vidusskola.saldus.lv/

Svsk

5. – 12. kl.

Svsk 1 4

Pirmsskola, 1. – 4.kl.

Brocēnu vidusskola

Brocēnu vidusskola

Direktore: Natālija Balode
Adrese: Ezera iela 6, Brocēni, Saldus nov., LV-3851
Tālr.: 63865605
Dir. tālr.: 63865804
e-pasts: skola.broceni@saldus.lv
Mājas lapawww.brocenuvsk.lv

Brocenu Vsk

Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskola

Adrese: Skolas iela 2, Saldus pagasts, Saldus novads
Direktors: Sergejs Beļkevičs
Tālrunis: 63839440
Vietnieki mācību darbā, projektu vadītājs: 63839490
Dežurants: 63839492
E – pasts: druvas.vidusskola@saldus.lv
Mājas lapa: www.druva.lv

Saldus tehnikums

Adrese: Saldus, Kalnsētas iela 24
Direktote: Iveta Bērziņa
Tālr.: 63807012; 22320309
Fakss: 63822682
E-pasts: info@saldustehnikums.lv
Reģistrācijas Nr.: LV90000024436
Mājas lapa: http://www.saldustehnikums.lv

Saldus novada sporta skola

Adrese: Saldus, Jelgavas iela  6

Direktors: Madars  Roga
Tālrunis: 63822000;  29298282
E – pasts: sporta.skola@saldus.lv

Reģistrācijas Nr.:LV90009114646

Mājas lapa: http://sportaskola.saldus.lv/lv/saldus-sporta-skola

Saldus Mūzikas skola

Adrese: Avotu iela 12A, Saldus, LV-3801
Direktors: Mārtiņš Bērtulis
Tālrunis: 26422658
e-pasts: martins.bertulis@saldus.lv

Direktora vietniece izglītības jomā: Linda Brača
Tālrunis: 26547673
e-pasts: linda.braca@saldus.lv

Lietvede: Inta Kohas
Tālrunis: 20269914
e-pasts: inta.kohas@saldus.lv
E – pasts: saldus.muzikasskola@saldus.lv
Mājas lapa: muzikasskola.saldus.lv

Saldus Mūzikas skolas izglītības programmas īstenošanas vieta Nīgrandē: Kalnu iela 6, Kalni, Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3898; kontaktpersona Vita Jerumane-Barusa, 26558235, vita.jerumane@saldus.lv

Profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas:

 • Taustiņinstrumentu spēle (klavierspēle, ērģeļspēle, akordeona spēle)
 • Stīgu instrumentu spēle (vijoļspēle, kokles spēle, ģitāras spēle, čella spēle)
 • Pūšaminstrumentu spēle (flautas spēle, klarnetes spēle, saksofona spēle, trompetes spēle, trombona spēle, mežraga spēle, eifonija spēle)
 • Sitaminstrumentu spēle
 • Vokālā mūzika – kora klase
 • Interešu izglītības programma
 • Sagatavošanas (pirmsskolas) klase

Saldus Mākslas skola

Adrese: Avotu iela 12a, Saldus LV 3801
Tālrunis: 63822365
e-pasts: makslas.skola@saldus.lv

Direktore: Evika Zabarovska
Tālrunis +371 26811401
e-pasts: evika.zabarovska@saldus.lv

Direktores vietniece: Kristīne Ozola
Tālrunis: +371 28637457
e-pasts: kristine.ozola@saldus.lv

Administratore:Sarmīte Kaunese
Tālrunis: +371 20269911,
e-pasts: sarmite.kaunese@saldus.lv

Skolas dežurants:  +371 20269915

Saldus Bērnu un jaunatnes centrs

Adrese: Lielā iela 3b, Saldus, LV-3801

Direktore: Dace Vaļko
Kontakttālrunis: 26184183
e-pasts: dace.valko@saldus.lv
Saldus BJC mājas lapa www.bjc.lv

Direktores vietniece izglītības jomā: Liene Zeiliņa
Tel. 26446227
e-pasts liene.zeilina@saldus.lv

Direktores vietniece jaunatnes jomā: Laura Ūžele
Tel. 28673304
e-pasts laura.uzele@saldus.lv

Norēķinu rekvizīti:
Saldus novada pašvaldība
Reģ. nr.: 90009114646
Striķu iela 3, Saldus, LV-3801
Banka: AS «SEB banka»
Konta nr.: LV42 UNLA 0050 0142 7752 5
Saņēmējs: Saldus Bērnu un jaunatnes centrs

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: