Karjeras izglītība

Pedagogi karjeras konsultanti

VĀRDS, UZVĀRDSIZGLĪTĪBAS IESTĀDE

Vita Grīsle-Akopjana

Saldus vidusskola
Zane FabrīciusDruvas vidusskola
Agnese ČīčeBrocēnu vidusskola
Līga KovaļevaEzeres pamatskola
Zirņu pamatskola
Svetlana ĶiģeleKalnsētas pamatskola
Ciecres pamatskola
Māra MarkavaSaldus pamatskola
Agita SkrebeleSaldus Bērnu un jaunatnes centrs

PKK nodrošina grupu un individuālās karjeras konsultācijas.
Papildus informācijai sazināties ar jaunatnes lietu speciālisti:
Signe Meire, tel.: 27138602, e-pasts: signe.meire@saldus.lv

Informācija par projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs“:

karjeras projekta vizuālo elementu ansamblis - logo

Projekta nosaukumsProjekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
Projekta nr.8.3.5.0/16/I/001
IesniedzējsValsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)
Projekta statussTiek realizēts
Īstenošanas periods2017. gada 13.septembris – 2022. gada 31.decembris
Mērķis un mērķgrupaProjekta specifiskais atbalsta mērķis

Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Projekta specifiskā atbalsta mērķgrupa

Pašvaldības dibinātās vispārējās (tai skaitā speciālās) izglītības iestādes un to izglītojamie

Projekta mērķgrupa

7.–12. klases vispārizglītojošo programmu skolēni

FinansējumsPašvaldības projekta darbību nodrošināšanai paredzētais finansējums tiek aprēķināts un piešķirts uz katru mācību gadu projekta īstenošanas laikā, nosakot maksimālo pieejamo finansējumu vienam mācību gadam atbilstoši izglītojamo skaitam pašvaldības izglītības iestādēs.
Galvenās darbības
  1. Informatīvo un metodisko materiālu komplekta izstrāde un publiskošana (tai skaitā e-vidē) karjeras atbalsta īstenošanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
  2. Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugu izstrāde un aprobācija specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistītajās vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
  3. Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu – karjeras konsultantu un karjeras atbalsta speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos.
  4. Nacionālo profesionālās meistarības konkursu – SkillsLatviaEuroSkills un WorldSkills – organizēšana profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem, tai skaitā profesionālo prasmju demonstrācijas pasākumu organizēšana profesionālās izglītības pievilcības celšanai.
  5. Konkursantu – godalgotu vietu ieguvēju nacionālajos profesionālās meistarības konkursos (tai skaitā profesionālās izglītības iestāžu beidzēju vecumā līdz 25 gadiem, bet ne vēlāk kā divu kalendāra gadu laikā pēc izglītības iestādes beigšanas gada) – sagatavošana un dalības nodrošināšana starptautiskajos jauno profesionāļu meistarības konkursos WorldSkills un EuroSkills.
  6. Karjeras atbalsta pasākumu – karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju u.c. aktivitāšu nodrošināšna projektā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās.
Projekta īstenošanas pamats2016. gada 7.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa”Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi”
Papildus informācija Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā
KontaktinformācijaSigne Meire, jaunatnes lietu speciāliste, tel. 27138602, signe.meire@saldus.lv

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: