Mācības attālināti

 

 

attēlam ilustratīva nozīme

MĀCĪBU PROCESS

– Izglītības iestāde e-klases pastā nosūta informāciju izglītojamiem un vecākiem par attālinātā mācību procesa kārtību,  saziņas un mācību rīkiem.

– Pedagogi atbilstoši mācību priekšmetu programmai izstrādā apguves plānu konkrētai klasei, lai skolēni patstāvīgi apgūtu mācību vielu.

– Atbilstoši izstrādātam plānam skola saziņas platformā informē izglītojamos par uzdoto, ievieto saites uz mācību materiālu.

– Gadījumos, ja izglītojamam nav pieejama saziņas platforma, skolotājs telefoniski informē skolēnu un viņa vecākus un vienojas par darbu iesniegšanas kārtību.


TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS

– Attālinātām mācībām nepieciešams dators vai viedtālrunis ar interneta pieslēgumu.

– Ja izglītojamam nav datora vai viedtālruņa, jāsazinās ar klases audzinātāju vai skolas direktoru.

– Ja izglītojamam nav datora vai ir ierobežotas interneta pieslēguma iespējas, skola var veidot drukātus mācību līdzekļu komplektus, kurus izglītojamais vai vecāki var paņemt no skolas.


KONSULTĀCIJAS

– Notiek pēc skolas noteikta konsultāciju grafika, skolotāja izvēlētajā saziņas veidā.

– Sociālā pedagoga, psihologa, logopēda konsultācijas notiek pēc skolas  vai speciālista noteiktiem laikiem un saziņas veida.


KAVĒJUMI

– Vecāki vai izglītojamais informē klases audzinātāju par nespēju piedalīties mācību procesā, piemēram, slimības dēļ.

– Ar atgriezeniskās saites palīdzību skolotājs iegūst informāciju par izglītojamā līdzdalību mācībās. Ja izglītojamais nepiedalās mācību procesā, e-klases žurnālā tiek atzīmēts kavējums.


VĒRTĒŠANA

– Izglītojamā snieguma vērtēšanā uzsvars ir uz formatīvo vērtēšanu, noslēguma vērtēšanu ar atzīmi skolotāji veic, atsākoties klātienes mācībām.


SAZIŅA UN ATBALSTS

– Skolotājiem, izglītojamiem un vecākiem saziņas vietne e-klase.lv vai citi izglītības norādītie saziņas veidi.


 

Līdzatbildība attālinātā mācību procesā

attēlam ilustratīva nozīme

SKOLĒNA ATBILDĪBA

 Seko e-klasē saņemtajiem norādījumiem, lai plānotu savu laiku un zinātu, kad noteikti ir jāatrodas tiešsaistē.
 Katru dienu veic norādītos uzdevumus. Darbus skolotājam, iesūti norādītajos termiņos.
 Ja darbu nevari iesniegt norādītajā laikā, lūdzu, sazinies ar skolotāju un vienojies par laiku, kad darbi tiks iesniegti.
 Aktīvi izmanto iespēju (skolotāja norādīto) sazināties ar skolotājiem, lai konsultētos par apgūstāmo tēmu.
 Savu tehnisko iespēju robežās, piedalies skolotāja paredzētajās tiešsaistes aktivitātēs.
 Ja objektīvu iemeslu dēļ nevari piedalīties attālinātās mācīšanās procesā, lūdzu, informē par to klases audzinātāju vai mācību priekšmeta skolotāju.


VECĀKU ATBILDĪBA

 Atbalstīt bērnu attālinātās mācīšanās procesā – iekārtot mācīšanās vietu, palīdzēt plānot laiku un pārrunāt ik dienu mācībās apgūto.
 Motivēt bērnu mācīties saskaņā ar noteikto grafiku un izplānot regulāru dienas ritmu.
 Ja iespējams nodrošināt bērnam datoru/ vai telefonu ar interneta pieslēgumu.  Ja tādu iespēju nav, tad vecāku pienākums ir ziņot skolai, lai varētu nodrošināt drukātus mācību materiālus.
 Pārliecināties, ka bērnam ir pieeja e-klasei un notiek saziņa ar mācību priekšmetu skolotājiem.
 Nodrošināt, ka bērns katru darba dienu mācību laikā ir mājās un piedalās attālinātās mācīšanās procesā.
 Informēt klases audzinātāju, ja bērns nevar piedalīties attālinātās mācīšanās procesā (veselības vai tehnisku iemeslu dēļ).
 Pārrunājiet saziņas etiķeti un droša interneta izmantošanas noteikumus.
 Mudināt bērnu katru dienu pēc iespējas iesaistīties fiziskajās aktivitātēs.


IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ATBILDĪBA

 Izvēlēties skolai vienotas, skolotājiem un skolēniem pazīstamus saziņas platformas un tehnoloģiju rīkus.
 Uzsākot attālinātās mācības, veltiet laiku, lai iepazīstinātu skolēnus un vecākus ar plānotajiem saziņas un mācību rīkiem.
 Atgādiniet un vienojieties par uzvedības, saziņas etiķetes, droša interneta izmantošanas noteikumiem.
 Izmantojiet jau pieejamo mācību materiālu klāstu – mācību grāmatas, digitālos resursus, video, u.c. Skolotājs ievieto saites uz mācību materiāliem, kas jāapgūst patstāvīgi.
 Izstrādājiet skolēnam ieteicamo dienas vai nedēļas plānu. Nepārslogojiet skolēnus.
 Nodrošiniet skolēniem iespēju saņemt atgriezenisko saiti no skolotāja.
 Nodrošiniet tehnisko atbalstu skolotājiem attālinātu mācību īstenošanai.
 Lai nodrošinātu iespēju sekot līdzi skolēnu izpildītajiem uzdevumiem, ir ieteicams izmantot vērtējumus “ieskaitīts”, “neieskaitīts” vai “nav vērtējuma”.
 Summatīvos vērtēšanas darbus, kurus vērtē 10 ballu skalā, ieteicams plānot klātienes mācību procesā.
 Nodrošiniet iespēju konsultācijai ar skolas psihologu vai sociālo pedagogu.


Optimisma likums

Tava domu gaita un izturēšanās būs atkarīga no tā, kā tu pats uztversi visu, kas notiek ar tevi un tavā apkārtnē. Ieradinies katrā situācijā saskatīt kaut ko labu, noderīgu, pozitīvu! Šādi tu attīstīsi savas domāšanas pozitīvo, radošo ievirzi, kas ir liels garīgs spēks. /B. Treisijs/

attēlam ilustratīva nozīme

Zemāk apkopota noderīga informācija, saites, rīki, kas palīdzēs veidot attālināto mācību saturu. Kā arī iespējas bērniem un jauniešiem patstāvīgi apgūt interesējošo, tādejādi aizpildot savu brīvo laiku. Katram iespēja atrast sev nepieciešamo – gan pedagogiem, gan skolēniem, gan vecākiem.

 

 

 

 

 

 


Attālināto mācību rokasgrāmata


Valsts izglītības satura centrs

Valsts izglītības satura centra mājas lapā atrodami dažādi metodiskie materiāli, kurus var izmantot īstenojot attālināto mācību darbu.

Īsi stāsti drošai dienai: https://jauniesuspele.visc.gov.lv/

Vērtībizglītība: Interaktīvs mācību līdzeklis ētikas un sociālo zinību stundām: https://visc.gov.lv/…/d…/metmat/vertibizglitiba/default.html

Vesels un drošs – ikdiena Tev apkārt: https://visc.gov.lv/…/vesels_un_dross_darba_lapas/index.html

 

Citi Valsts izglītības satura centra un sadarbības partneru izstrādātie metodiskie materiāli atrodami ŠEIT:
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/metmat.shtml


Zvaigzne ABC digitālie risinājumi mācībām “Māconis” (skolēniem, pedagogiem, vecākiem)

https://maconis.zvaigzne.lv/


Tiešsaistes rīki un resursi efektīvas izglītības darbam

https://manaklase.weebly.com/


Mācības attālināti (rīki, saites, apraksti)

https://drive.google.com/file/d/1_pLGzw14oSUuHuGbiOe38c0Zmvs2q9RS/view?fbclid=IwAR0EyB6zwvgw7n87OvC_0yMU_s5fyULoPFPNzDxoxUvIkb12xRzj5-bRmS8


Saldus pilsētas bibliotēkas ABC – kā piereģistrēties 3TD e-grāmatu bibliotēkā?

https://biblioteka.saldus.lv/ka-pieregistreties-3td-e-gramatu-biblioteka/


Mājmācības resursi

https://majmacibasresursi.wordpress.com/?fbclid=IwAR0v9ZyY8HcnYAZIT6uh7GAoClfjaumY1rRgtEnr4RZr5-hX1T7T2KkEL1E


Rīki video konferenču organizēšanai – attālinātam mācību procesam

https://www.facebook.com/startitlv/photos/a.485237658221776/2837165213028997/?type=3&theater


37 labākās interneta vietnes, kur iemācīties ko jaunu

https://puaro.lv/interesanti/37-labakas-interneta-vietnes-kur-iemacities-kaut-ko-jaunu/


Covid – 19 ģimenes dienas grafiks

https://www.facebook.com/www.irok.lv/photos/a.1529280827353434/2557563554525151/?type=3&theater


LSM Bērnistaba. Skaties, klausies, zīmē, spēlē

https://bernistaba.lsm.lv/?utm_source=lsm&utm_medium=header-logo&utm_campaign=header-logo


Krāsojamās lapas un uzdevumi bērniem

https://www.cirkulis.lv/rye-field-krasojamas-lapas/?fbclid=IwAR1XnC88_VUGVvWM-z0WlhpeTDehZ0YQYekc2cAwj8CO_BaiMnIrgtMJu7g


Aplikācija matemātikas pamatu apguvei – latviski

https://kursors.lv/2014/02/06/aplikacija-matematikas-pamatu-apguvei-latviski-gudrinieks/?fbclid=IwAR386BVB5hXCVA0t2xBKDhRkdgLlRy3KQCpYzDaPIGGv7FHpBHaf_U_o2P0


50 virtuālie, muzeji, kolekcijas, izstādes un ekskursijas Latvijā un pasaulē

https://bibliotekaberniem.rcb.lv/2017/04/50-virtualie-muzeji-kolekcijas-izstades-un-ekskursijas-latvija-un-pasaule/?fbclid=IwAR3baglljlC8UwFzt4-OuVcA4qyRUZJtPqBl9blPEB_T7_H1U0JhKz6d2Ls

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: