PII saraksts

Saldus PII “Pasaciņa”
Adrese: Veidenbauma iela 2A, Saldus, LV-3801
Vadītāja: Ilzīte Bulava
Tālrunis: 25479832
Tālrunis: 63825509
E-pasts: pasacina@saldus.lv
Mājas lapa: www.pasacina.lv

Pasacina

Pašnovērtējuma ziņojums

Saldus PII “Īkstīte”
Adrese: Bērzu aleja 16A, Saldus, LV-3801
Vadītāja: Santa Megne
Tālrunis: 25479833
Tālrunis: 63823296
E-pasts: ikstite@saldus.lv

Īkstīte2

Pašnovērtējuma ziņojums

Saldus PII “Zīlīte”
Adrese: Rīgas iela 17, Saldus, LV-3801
Vadītāja: Zinta Bērante
Tālrunis: 25479830
Tālrunis: 63823848
E-pasts: zilite@saldus.lv

Pirmsskolas izglītības iestādes

Pašnovērtējuma ziņojums

Saldus PII “Sienāzītis”
Adrese:
1. Celtnieku iela 10, Saldus, LV-3801,
2. “Kurzemītes pamatskola”, Būtnāri, Zirņu pagasts, Saldus novads, LV-3801
Vadītāja: Valda Tubina
Tālrunis: 29483495; 63822144
E-pasts: sienazitis@saldus.lv

Sienazitis

Pašnovērtējuma ziņojums

Brocēnu PII „Mūsmājas”

Vadītāja: Daila Frīdmane
Adrese: Lielcieceres 13A, Brocēnu pilsēta, Saldus novads, LV- 3851
Telefons: 63865172
e-pasts: musmajas@saldus.lv; daila.fridmane@saldus.lv

Pašnovērtējuma ziņojums

Brocēnu PII “Varavīksne”

Vadītāja: Anita Melle
Adrese: Kalna iela 1, Brocēni, Saldus novads, LV- 3851
Telefons: 26134036; 63865776
e–pasts: varaviksne@saldus.lv; anita.melle@saldus.lv

Pašnovērtējuma ziņojums

Saldus pagasta PII “Graudiņš”

Adrese: Dārza iela 1, Druva, Saldus pagasts, Saldus novads, LV-3862
Vadītāja: Vita Vītola
Tālrunis: 63839431
E-pasts: graudins@saldus.lv

Graudins

Pašnovērtējuma ziņojums

Lutriņu PII “Kāpēcītis”

Adrese: Skolas iela 2, Lutriņi, Saldus novads, LV-3861
Vadītāja: Jana Jansone
Tālrunis: 29700211
E-pasts: kapecitis@saldus.lv

Kapecitsi Lutrini

Pašnovērtējuma ziņojums

Nīgrandes PII “Straumīte”

Adrese: Burtnieku iela 2, Nīgrande, Saldus novads, LV-3899
Adrese: Kalnu iela 4, Nīgrandes pagasts, Kalni, Saldus novads, LV-3899
Adrese: “Zaņas pamatskola”, Zaņas pagasts, Saldus novads, LV – 3897
Vadītāja: Gunda Ulmane
Tālrunis: 63865223
E-pasts: straumite@saldus.lv

Nigrande Straumite

Pašnovērtējuma ziņojums

Blīdenes PII “Vālodzīte”

Vadītāja: Daina Gredzena
Adrese: Vālodzīte – 1, Blīdene, Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852
Telefons: 29384796
e-pasts: valodzite@saldus.lv ; daina.gredzena@saldus.lv

Pašnovērtējuma ziņojums

Saldus vidusskolas pirmsskolas grupas
Direktore: Inga Mankus
Tālrunis: 63881007
Direktores vietniece izglītības jomā pirmsskolai: Inita Rulle
Tel. 63807327
Adrese: Cieceres iela 6, Saldus
E-pasts saldus.vidusskola@saldus.lv

Kalnsētas pamatskolas pirmsskolas grupas

Kalnsētas  pamatskolas pirmsskolas grupas
Adrese: Veidenbauma iela 2A, Saldus, LV-3801
Tālrunis: 63825499
Direktore: Vineta Vovere
Tālrunis: 26820484
E-pasts: kalnsetas.pamatskola@saldus.lv
Mājas lapakalnsetasskola.saldus.lv

Kalnsetas

Ezeres pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas
Adrese: Parka iela 4G, Ezeres pagasts, Saldus novads LV-3891
Direktore: Inita Volberga, direktora vietniece pirmsskolas jautājumos Vaira Ansone, tālr.29229186
Tālrunis: 63842284; 29168079
E-pasts: ezeres.pamatskola@saldus.lv

Adrese: Upes iela 4, Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads
Direktore: Dace Kalniņa
Tālrunis: 26407389, 25433868
Pirmsskolas izglītības grupas tālruņa nr. 25433522
e-pasts: jaunlutrinu.sakumskola@saldus.lv

Jaunlutrinu Pii

Pampāļu sākumskolas pirmsskolas izglītības grupas
Adrese: “Pumpuriņi”, Pampāļi, Pampāļu pagasts, Saldus novads, LV-3882

Direktore: Ingrīda Vanaga
Tālrunis: 29428727
E-pasts: pampalu.sakumskola@saldus.lv

Pampali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas vieta Kursīšos:
Kalna iela 7, Kursīši, Kursīšu pag., Saldus nov., LV – 3890; tel.: 26197305

Kursisu Pirmsskola

Rubas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas
Adrese: Rubas pagasts, Saldus novads, LV-3894
Direktore: Inita Volberga
Tālrunis: 63825631
E-pasts: rubas.pamatskola@saldus.lv

Striķu sākumskolas pirmsskolas izglītības grupas
Adrese: Striķi, Zvārdes pagasts, Saldus novads, LV – 3883
Direktore: Daina Zandberga
Tālrunis: 26183753
E-pasts: striku.sakumskola@saldus.lv

Zirņu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas

Adrese: Zirņu pagasts, Saldus novads, LV – 3853
Direktore: Inese Kravcova
Tel.: 25708741
Pirmsskolas izglītības grupas tel.: 25708741, 25708743
E-pasts: zirnu.pamatskola@saldus.lv

Direktore: Sanija Jasute

Tel.,fakss: mob. 29584849; fakss: 63846898
e-pasts: skola.remte@saldus.lv; sanija.jasute@saldus.lv

Direktore: Dzintra Bērtulsone

Telefons: 29252675
e-pasts:  skola.gaiki@saldus.lv ; dzintra.bertulsone@saldus.lv
Mājas lapawww.gaikuskola.lv

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: