PII saraksts

Saldus PII “Pasaciņa”
Adrese: Veidenbauma iela 2A, Saldus, LV-3801
Vadītāja: Ilzīte Bulava
Tālrunis: 25479832
Tālrunis: 63825509
E-pasts: pasacina@saldus.lv
Mājas lapa: www.pasacina.lv

Pasacina

Pašnovērtējuma ziņojums

Saldus PII “Īkstīte”
Adrese: Bērzu aleja 16A, Saldus, LV-3801
Vadītāja: Santa Megne
Tālrunis: 25479833
Tālrunis: 63823296
E-pasts: ikstite@saldus.lv

Īkstīte2

Pašnovērtējuma ziņojums

Saldus PII “Zīlīte”
Adrese: Rīgas iela 17, Saldus, LV-3801
Vadītāja: Zinta Bērante
Tālrunis: 25479830
Tālrunis: 63823848
E-pasts: zilite@saldus.lv

Pirmsskolas izglītības iestādes

Pašnovērtējuma ziņojums

Saldus PII “Sienāzītis”
Adrese:
1. Celtnieku iela 10, Saldus, LV-3801,
2. “Kurzemītes pamatskola”, Būtnāri, Zirņu pagasts, Saldus novads, LV-3801
Vadītāja: Valda Tubina
Tālrunis: 29483495; 63822144
E-pasts: sienazitis@saldus.lv

Sienazitis

Pašnovērtējuma ziņojums

Brocēnu PII „Mūsmājas”

Vadītāja: Daila Frīdmane
Adrese: Lielcieceres 13A, Brocēnu pilsēta, Saldus novads, LV- 3851
Telefons: 63865172
e-pasts: musmajas@saldus.lv; daila.fridmane@saldus.lv

Pašnovērtējuma ziņojums

Brocēnu PII “Varavīksne”

Vadītāja: Anita Melle
Adrese: Kalna iela 1, Brocēni, Saldus novads, LV- 3851
Telefons: 26134036; 63865776
e–pasts: varaviksne@saldus.lv; anita.melle@saldus.lv

Pašnovērtējuma ziņojums

Vadītāja: Ingrīda Vanaga
Tālrunis: 29428727; 26197305 (Kursīši)
E-pasts: punktini@saldus.lv

Izglītības programmu īstenošanas vietas:

  • “Pumpuriņi”, Pampāļi, Pampāļu pagasts, Saldus novads, LV – 3882;
  • Kalna iela 7, Kursīši, Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV – 3890;
  • Parka iela 4G, Ezere, Ezeres pagasts, Saldus nov., LV – 3891;
  • “Kamenītes”, Ruba, Rubas pagasts, Saldus novads, LV – 3894.

Lutriņu PII “Kāpēcītis”

Adrese: Skolas iela 2, Lutriņi, Saldus novads, LV-3861
Vadītāja: Jana Jansone
Tālrunis: 29700211
E-pasts: kapecitis@saldus.lv

Kapecitsi Lutrini

Pašnovērtējuma ziņojums

Nīgrandes PII “Straumīte”

Adrese: Burtnieku iela 2, Nīgrande, Saldus novads, LV-3899
Adrese: Kalnu iela 4, Nīgrandes pagasts, Kalni, Saldus novads, LV-3899
Adrese: “Zaņas pamatskola”, Zaņas pagasts, Saldus novads, LV – 3897
Vadītāja: Gunda Ulmane
Tālrunis: 63865223
E-pasts: straumite@saldus.lv

Nigrande Straumite

Pašnovērtējuma ziņojums

Direktore: Dace Balandīna
Tālrunis: 63821262

Direktores vietniece izglītības jomā: Gita Leja
Tel. 63807109
Adrese: Lielā iela 31/35, Saldus
E-pasts saldus.pamatskola@saldus.lv

Adrese: Vālodzīte – 1, Blīdene, Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852
Telefons: 29384796
e-pasts: valodzite@saldus.lv

Pašnovērtējuma ziņojums

Saldus vidusskolas pirmsskolas grupas
Direktore: Inga Mankus
Tālrunis: 63881007
Direktores vietniece izglītības jomā pirmsskolai: Inita Rulle
Tel. 63807327
Adrese: Cieceres iela 6, Saldus
E-pasts saldus.vidusskola@saldus.lv

Kalnsētas pamatskolas pirmsskolas grupas

Kalnsētas  pamatskolas pirmsskolas grupas
Adrese: Veidenbauma iela 2A, Saldus, LV-3801
Tālrunis: 63825499
Direktore: Vineta Vovere
Tālrunis: 26820484
E-pasts: kalnsetas.pamatskola@saldus.lv
Mājas lapakalnsetasskola.saldus.lv

Kalnsetas

Striķu sākumskolas pirmsskolas izglītības grupas
Adrese: “Striķu skola”, Zvārdes pagasts, Saldus novads, LV – 3883
Direktore: Daina Zandberga
Tālrunis: 26183753
E-pasts: striku.sakumskola@saldus.lv

Zirņu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas

Adrese: Zirņu pagasts, Saldus novads, LV – 3853
Direktore: Inese Kravcova
Tel.: 25708741
Pirmsskolas izglītības grupas tel.: 25708741, 25708743
E-pasts: zirnu.pamatskola@saldus.lv

Direktore: Vikija Velpa
Telefons: 26468907
e-pasts: vikija.velpa@saldus.lv

e-pasts:  skola.gaiki@saldus.lv
Mājas lapawww.gaikuskola.lv

Adrese: Dārza iela 1, Druva, Saldus pagasts, Saldus novads, LV-3862

Direktors: Sergejs Beļkevičs
Tālrunis: 63839440
E – pasts: druvas.vidusskola@saldus.lv

Direktora vietniece pirmsskolas metodiskajos un saimnieciskajos jautājumos: Lāsma Šternberga
Tālrunis: 63839431

 

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: