Erasmus+ projekti

Erasmus

Projekta nosaukumsKopā mācīties un praktizēt
Projekta identifikācijas numursNr. 2020-1-LV01-KA101-077339
IesniedzējsBrocēnu novada pašvaldība (no 01.07.2021. Saldus novada pašvaldība)
MērķisUzlabot Brocēnu novada izglītības iestāžu mācību vidi, kas veicina kompetenču izglītības pieeju, pilnveidojot pedagogu prasmes, balstītas starptautiskā pieredzē, ieviest un pielietot mūsdienīgas metodes mācību un audzināšanas darbā, veicinot izglītības iestāžu sadarbību un pieredzes apmaiņu visos izglītības posmos.
Finansējuma avotsEiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) skolu sektora finansējums
Finansējums40120, 00 EUR
Projekta statussTiek realizēts
Projekta īstenošanas laiks2020. gada 1. septembris – 2022. gada 31. augusts
JomaIzglītība
Galvenās aktivitātes1. 18 pedagogi no visām 7 Brocēnu novada izglītības iestādēm (1 – 4 pārstāvji no katras izglītības iestādes) apmeklēs 6 dažādus kursus, kuri dos iespēju attīstīt pedagogu prasmes, apgūt jaunas metodes un pieejas kādā no izvēlētajām jomām – mācību vides veidošana un vērtību izglītības ieviešana pirmsskolā, angļu valodas mācīšanās metodikas aktualizēšana un modernizēšana, radošo priekšmetu – mūzikas un mākslas dažādu tehniku prasmju attīstīšana, iekļaujošas mācību vides un mācību procesa veidošana.

2. Pēc kursiem sadarbībā ar Izglītības nodaļas metodisko apvienību tiks realizēti 6 rezultātu izplatīšanas pasākumi – metodiskās dienas.

3. 2022.gada augustā notiks projekta izvērtēšanas noslēguma pasākums, kurā projekta darba grupa, izglītības iestāžu administrācijas, metodisko apvienību vadītāji un kursu apmeklētāji izvērtēs projektā gūto pieredzi. 

Projekta vadītājaRudīte Muraševa, rudite.muraseva@saldus.lv
Projekta kontaktpersona Izglītības pārvaldēInesa Role, inesa.role@saldus.lv

Erasmus

Projekta nosaukums“Personu mobilitāte mācību nolūkos” Erasmus+ programmas ietvaros
Projekta nr.2021-1-LV01-KA121-SCH-000007676
IesniedzējsSaldus novada pašvaldība
Projekta statussTiek realizēts
Īstenošanas periods2021. gada 1.septembra līdz 2022.gada 30.novembrim
Mērķis un mērķgrupa

Mērķis ir pedagogu un izglītības pārvaldes speciālistu kvalifikācijas paaugstināšana, nodrošinot to dalību starptautiskās apmācībās, kā rezultātā projekta dalībnieki iegūs jaunus iespaidus, inovatīvas idejas kā realizēt jauno kompetenču pieeju pirmsskolas izglītībā.

Mērķgrupa: Saldus novada pirmsskolu pedagogi

Finansējums13275,00 EUR
 Galvenās darbības1.“Rotaļīga zinātnes izglītība maziem bērniem ar spēles, drāmas un stāstu palīdzību” (Somija)

2.”Labākās metodes un pieejas pirmsskolas skolotājiem” (Itālija)

Papildus informācija Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapa
KontaktinformācijaMairita Blūma, projektu vadītāja
tālr. 20628802, 63807917
e-pasts mairita.bluma@saldus.lv

Erasmus

Projekta nosaukums“Mēs- līderi! Pirmsskolas komandas kopdarbs jauno kompetenču ieviešanai izglītības iestādē” Erasmus+ programmas ietvaros
Projekta nr.2020-1-LV01-KA101-077392
IesniedzējsSaldus novada pašvaldība
Projekta statussTiek realizēts
Īstenošanas periods2020. gada 1.oktobra līdz 2022.gada 30.aprīlim
Mērķis un mērķgrupaMērķis – uz attīstību un sasniegumiem vērsta izglītības iestāde- pedagoģiskā kolektīva un vadītāja kopdarbs. 2) Jaunās kompetences un to ieviešana- kā mācīt mācīties moderni un mūsdienīgi.

Mērķgrupa: Saldus novada skolu administrācija un pedagogi

Finansējums17821,00 EUR
Galvenās darbības1.”Komandas veidošana skolā” (Spānija)
2.”Inovācijas izglītībā un līderība pedagoģijā”(Somija)
3.”Efektīva skola- esi soli priekšā” (Grieķija)
Papildus informācija Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapa
KontaktinformācijaMairita Blūma, projektu vadītāja
tālr. 20628802, 63807917
e-pasts mairita.bluma@saldus.lv

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: