Izglītības iestāžu projekti

Erasmus

Projekta nosaukums“Ilgtspēja dabā un izglītībā: Dabas parki un Bioloģiskie apvidi”
Projekta nr.2019-1-ES01-KA229-064105_3
IesniedzējsFundación Marillac-Colegio La Milagrosa (Spānija)
Projekta statussAktīvs
Īstenošanas periods01/09/2019 – 31/08/2021
Mērķis un mērķgrupaProjekts iesaista jauniešus vecumā no 13-16 gadiem, lai veicinātu zināšanas par dabas mantojuma saglabāšanu, apmainītos ar labo praksi par izglītības metodēm, iepazītos ar daudzveidīgiem bioloģiskiem apvidiem Eiropā, kā arī motivētu un uzlabotu skolēnu un skolotāju digitālās un angļu valodas prasmes.
Projekta īstenošanas pamatsValsts izglītības attīstības aģentūras lēmums Nr. 8.-11.1/4514 un Finansējuma Līgums
Finansējums30810,00 eiro
Galvenās aktivitātesProjektā tiks izstrādāts vietējo dabas parku ilgtspējas plāns katrā dalībvalstī, kā arī organizēti pieredzes braucieni jauniešiem uz Spāniju, Slovākiju, Franciju, Ungāriju un Austriju dabas mantojuma un labo paradumu attiecībā pret dabu iepazīšanai, kā arī ilgtspējas plāna īstenošanai. Turklāt jaunieši kopīgi radīs dažādus digitālus materiālus informācijas izziņošanai.
Papildus informācijaProjekta gaitai var sekot Saldus Vidusskolas mājas lapā https://vidusskola.saldus.lv/
Kontaktpersona

Lana Radčenko

projekti.saldusvsk@inbox.lv

Erasmus

Projekta nosaukums“Arī Tev ir balss”
Projekta nr.2019-1-CZ01-KA229-061179_3
IesniedzējsBiznesa Akadēmija Příbram (Čehija)
Projekta statussAktīvs
Īstenošanas periods01/09/2019 – 31/08/2021
Mērķis un mērķgrupaProjekta mērķis ir veicināt jauniešu vecumā no 15-19 gadiem zināšanas, interesi un izpratni par aktīvu un atbildīgu pilsonisko līdzdalību, kā arī demokrātisko vērtību pamatprincipiem, motivējot jauniešus iesaistīties procesos vietējā, nacionālā un Starptautiskā līmenī
Projekta īstenošanas pamatsValsts izglītības attīstības aģentūras lēmums Nr. 8.-11.1/4513 un Finansējuma Līgums
Finansējums29501,00 eiro
Galvenās aktivitātesProjekta aktivitātes balstītas uz 4 izzinošiem pīlāriem – Aktīvas Pilsonības Veicināšana jeb darbi runā skaļāk par vārdiem, cilvēktiesības jeb vienlīdzība kulturāli daudzveidīgā sabiedrībā, vārda brīvība un demokrātijas kultūra. Katrs no šiem tematiem tiks iztirzāts pieredzes braucienos Īslandē, Grieķijā, Čehijā un Latvijā.
Papildus informācijaProjekta gaitai var sekot Saldus Vidusskolas mājas lapā https://vidusskola.saldus.lv/
Kontaktpersona
Lana Radčenko, projekti.saldusvsk@inbox.lv

Erasmus

Projekta nosaukums

“Saldus pamatskolas pedagoģiskā personāla kompetenču pilnveidošana skolā licencēto programmu augstvērtīgai realizēšanai un projekta Skola 2030 ieviešanai”

Projekta nr.2019-1-LV01-KA101-060153
IesniedzējsSaldus pamatskola
Projekta statussAktīvs
Īstenošanas periods01.  08. 2019. – 31. 12. 2020.
Mērķis un mērķgrupaSkolas personāla zināšanu, prasmju un iemaņu pilnveidošana dažādās jomās: skolvadībā, mācīšanas un mācīšanās metožu dažādošanā, neformālā un iekļaujošā izglītībā, starppriekšmetu un starpdisciplināro stundu metodikā, īstenojot 16 mobilitātes.
Projektu īstenošanas pamats Valsts izglītības attīstības aģentūras lēmums.
Finansējums35108.00 Eur
Galvenās aktivitātes10 dažādi profesionālās pilnveides kursi Somijā, Lielbritānijā, Itālijā, Grieķijā, Portugālē, Spānijā, 6 darba vērošanas mobilitātes Kaukovainio pamatskolā Somijā un divās dažādās Portugāles skolās Loulē.
Papildus informācija Skolas personālam iespēja turpināt uzlabot angļu valodas prasmes svešvalodu kursos skolā.
KontaktpersonaLaima Krasta, krastal@inbox.lv, tel. +37126375682

Erasmus

Projekta nosaukums“Enerģijas tehnoloģiju piedzīvojums”- “ENERGETYCH JOURNEY”
Projekta nr.2019-1-ES01-KA229-063906_3
IesniedzējsZUBIALDELHI sākumskola Spānijā
Projekta statussAktīvs
Īstenošanas periods01.   09. 2019. – 31. 08. 2021.
Mērķis un mērķgrupa

Veicināt sadarbību starp piecu dalībvalstu skolēniem un skolotājiem, mācoties un papildinot zināšanas par tēmu “tehnoloģijas un zinātne”, dažādiem enerģijas ieguves veidiem – saules, vēja, ūdens, hidro, biomasas un kodolenerģiju.

Dalībvalstis – Latvija ( Saldus pamatskola ), Spānija, Čehija, Kipra, Grieķija.

Projektā darbojas skolēni  vecumā no 10 līdz 12 gadiem.

 

Projektu īstenošanas pamats Valsts izglītības attīstības aģentūras lēmums.
FinansējumsEUR  29541.00 Eur
Galvenās aktivitātes

1) Projekta laikā dalībnieki mācīsies par izmantotiem enerģijas veidiem pagātnē, tagadnē un nākotnes iespējām, kā formālās un neformālās mācīšanās iespējas palīdz attīstīt visas kompetences;

2) Projekta vizīšu laikā un starplaikos tiks organizētas dažādas praktiskas nodarbības par tēmu;

3) Partnerskolu dalībnieki vizītē Latvijā iepazīsies ar Enerģētikas muzeju, apmeklēs 2 HES, izstrādās projektu, piedalīsies STEM priekšmetu stundās un dažādās praktiskās darbnīcās skolā;

4) Projekta laikā tiks izstrādāti dažādi pētnieciskie un metodiskie materiāli angļu un visās partnervalstu nacionālās valodās.

Papildus informācija Projekta īstenošanas laikā 20 skolas skolēniem un 8 pedagogiem būs iespēja nedēļu dzīvot un mācīties partnervalstu skolās.
KontaktpersonaLaura Ķevle, laurakevle@inbox.lv, tel. +37120393482

Erasmus

Projekta nosaukums“Ēd pareizi – kusties vairāk – dari vairāk!” – “EAT WELL – MOVE MORE – DO BETTER”
Projekta nr.2019-1-LV01-KA229-060352_1
IesniedzējsSaldus pamatskola
Projekta statussAktīvs
Īstenošanas periods01.09. 2019. – 31. 08. 2021.
Mērķis un mērķgrupaPilnveidot skolēnu, skolotāju un vecāku zināšanas un prasmes par veselīgiem ēšanas un fizisko aktivitāšu paradumiem attiecībā uz augstvērtīgu mācību rezultātu sasniegšanu. Dalībvalstis: Turcija, Polija, Portugāle, Francija, Grieķija. Projektā darbojas 1.-5.kl. skolēni.
Projekta īstenošanas pamatsValsts izglītības attīstības aģentūras lēmums
Finansējums39689.00 EUR
Galvenās aktivitātes1) Projekta laikā notiks mācības 1. – 5.klašu skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem par veselīga, sabalansēta uztura un kustību nozīmi un ietekmi uz skolēnu vispusīgu attīstību un mācību sasniegumiem;

2) Projekta vizīšu laikā un starplaikos tiks organizētas dažādas praktiskas nodarbības par ēšanas paradumiem, veselīgu ēdienu gatavošanu un fiziskām aktivitātēm;

3) Partnerskolu dalībnieki vizītē Latvijā tiks iepazīstināti ar Saldus, Saldus novada un Kurzemes vēsturi, kultūru, vēstures un  kultūras objektiem, sasniegumiem;

4) Skolotājiem tiks organizēta konference un praktiskas nodarbības par uztura paradumu un fizisko aktivitāšu saistību ar kognitīviem procesiem un emocionālo labizjūtu;

5) Projekta laikā tiks izveidota digitāla veselīgu recepšu grāmata, digitāla ārpustelpu spēļu un aktivitāšu grāmata, labas prakses ceļvedis skolotājiem, ārpustelpu aktivitāšu ceļvedis skolotājiem, ceļvedis vecākiem par veselīgu uzturu un fiziskām aktivitātēm un citi metodiski materiāli angļu un visu partnervalstu nacionālās valodās.

Papildus informācijaProjekta īstenošanas laikā 20 skolas skolēniem un 8 pedagogiem būs iespēja nedēļu dzīvot un mācīties partnervalstu skolās.
Kontaktpersona
Lāsma Rumpe, lasma.r@inbox.lv, tel. +37129497283

Erasmus

Projekta nosaukumsProjekts “Music connects Europe”/”Mūzika vieno Eiropu”
Projekta nr.2017-1-ES01-KA219-038326_4
IesniedzējsManuel Alcedo, Spānija, skola “Colegio Nuestra Señora Del Carmen”
Projekta statussAktīvs
Īstenošanas periods2017.-2019.gads
Mērķis un mērķgrupa Labās prakses apmaiņa skolēniem un skolotājiem

Izplatīt Eiropas mūzikas kultūru, mūsu studentu, viņu ģimeņu, apkārtējās sabiedrības vidū tiešā vai netiešā veidā.

Projektu īstenošanas pamats Erasmus + programmas ietvaros iesniegtais projekts
FinansējumsKopējais pieškirtais budžets Saldus vidusskolai – 22075,00 EUR
Galvenās aktivitātes1.      Mobilitātes uz Itāliju, Bulgāriju, Grieķiju un Spāniju

2.      Transnacionālās tikšanās Polijā un Latvijā

3.      Projekta popularizēšanas aktivitātes

4.      Pieredzes apmaiņa

Papildus informācija

Ar projekta notikumu gaitu var iepazīties skolas mājas lapā sadaļā “Projekti”. https://vidusskola.saldus.lv/category/projekti/

 

KontaktpersonaKoordinatore Jekaterina Andrejeva

Erasmus

Projekta nosaukums“Mācāmies krievu valodu aktīvi”
Projekta nr.2018-1-PL01-KA229-051252_2
IesniedzējsIrina Maleszewska, Polija, skola “Szkola Podstawowa im. Wspolnej Europy w Zalesiu Gornym”
Projekta statussAktīvs līdz 2020. gada 31.augustam
Īstenošanas periods2018.-2020.gads
Mērķis un mērķgrupaLabās prakses apmaiņa skolēniem un skolotājiem
Projektu īstenošanas pamats Erasmus + programmas ietvaros iesniegtais projekts
FinansējumsKopējais pieškirtais budžets Saldus vidusskolai – 21920,00 EUR
Galvenās aktivitātes Mobilitātes uz Poliju, Lietuvu, Čehiju, Latviju

Projekta popularizēšanas aktivitātes

Pieredzes apmaiņa

Papildus informācija

Ar projekta notikumu gaitu var iepazīties skolas mājas lapā sadaļā “Projekti”. https://vidusskola.saldus.lv/category/projekti/

 

Kontaktpersonas

Koordinatore Jekaterina Andrejeva

Skolotāja Ludmila Sumļaņinova

Erasmus

Projekta nosaukumsErasmus + , Pamatdarbības Nr.2 (KA2) Stratēģiskās skolu partnerības projekts “Analizējam morālās vērtības filmās un rīkojamies”, (“Analysing Moral Values in Films and Acting out”)
Projekta nr.Nr. 2017-1-IT02-KA219-036472_4.
IesniedzējsItālija Chieti
Projekta statussRealizēts
Īstenošanas periods01.09.2017. – 31.08.2019.
Mērķis un mērķgrupaAttīstīt skolēnu informācijas tehnoloģiju prasmes, darbojoties starptautiskās komandās, meklējot atšķirīgo un kopīgo ES dalībvalstīs, kā rezultātā izveidot filmas “Eiropa mūs vieno!”

Skolēni 7.-9.klasei

 

Finansējums23760,00 EUR
Galvenās aktivitātesTas paredz vairākas aktivitātes  gan ārzemju partneru skolās, gan Kursīšu pamatskolā, uz kurām ir jāsagatavo uzdotie mājas darbi un čakli jāmācās vizīšu laikā, kā arī atgriežoties  jādalās ar jauniegūtām zināšanām un prasmēm ar citiem. Projekta laikā būs jāizveido scenāriji vairākām filmām un tās jāuzfilmē, jāuzlabo un jāprezentē.

Ir 2 starpvalstu skolotāju tikšanās projekta sākumā un beigās– Itālijā un Turcijā

4 mācību mobilitātes –

*Grieķijā Karditsā– raksta scenārijus

*Rumānijā Pitesti– filmē filmas

*Latvijā Kursīšos– filmē filmas

*Itālijā Chieti– izveido filmas, uzlabo tās, prezentē.

 

Papildus informācija Ir nodibināts Kursīšu kino klubiņš, kurā 2018./2019.m.g.darbojās vēl Striķu, Pampāļu, Kalnu skolas
KontaktpersonaIrēna Lagūna t.29285434

Erasmus

Projekta nosaukums“C.L.I.L. – Creativity, Learning, Inspiration and Language” (Radošums, mācīšanās, iedvesma un valoda)
Projekta nr.2017-1-FI01-KA219-034720_2
IesniedzējsJarvikyla Koulu Somijā
Projekta statussRealizēts
Īstenošanas periods2017. 1. 09. – 2019. 31. 08.
Mērķis un mērķgrupaInovatīvs veids svešvalodu apguvei, integrējot to citos mācību priekšmetos – CLIL metodikas izmantošana mācību un mācīšanās procesā. Dalībvalstis – Somija, Spānija, Polija, Čehija, Latvija. Tā kā valodas spēlē galveno lomu mācību programmās visā Eiropā,  projekta mērķis ir izstrādāt satura un valodas integrētas apguves mācīšanu. Lai sasniegtu projekta mērķi  svarīgi ir apzināt CLIL prakses dažādās valstīs un sekmēt sadarbību konkrētu CLIL programmu īstenošanā, izstrādājot sistēmas un metodes, kas uzlabos valodu izglītības kvalitāti. Projekta gaitā notika informācijas apmaiņa par CLIL praksi un apmācības dažādu priekšmetu skolotājiem Eiropas valstīs, izmantojot  informācijas un komunikācijas tehnoloģijas kā galvenos saziņas līdzekļus.

 

Projektu īstenošanas pamats Valsts izglītības attīstības aģentūras lēmums
FinansējumsEUR  23795.00
Galvenās aktivitātesVisas aktivitātes koncentrējās uz zināšanām par citu Eiropas valstu kultūru, valodas un amatniecības jomām, dizainu, tehnoloģijām. Projekta gaitā tika izveidoti mācību materiāli  mājturības, tehnoloģiju un citos ar dizainu un tehnoloģijām saistītos mācību priekšmetos angļu valodā un pēc tam ieviesti pamatskolas mācību procesā, lai uzlabotu kvalitatīvās un kvantitatīvās angļu valodas zināšanas. Projekta gaitā tika veicinātas skolēnu radošuma prasmes un spēja   izgudrot ko jaunu, praktiski izstrādājot savus risinājumus. Skolēniem vecumā no 7-11 gadiem bija iespēja praktiski mācīties lietu tapšanas norisi, paralēli apgūstot svešvalodu.
Papildus informācija Kopā projekta īstenošanas laikā 18 skolas skolēniem un 7 pedagogiem bija iespēja nedēļu dzīvot un mācīties partnervalstu skolās.
KontaktpersonaEvita Dureika

Erasmus

Projekta nosaukums“En un entornoamable, aprendemos y somos mejores”- “Draudzīgā vidē mācīties vislabāk”
Projekta nr.2017-1-ES01-KA219-038551_2
IesniedzējsES Martinez Vargas skola Barbastro pilsētā Spānijā
Projekta statussRealizēts
Īstenošanas periods2017. 1. 09. – 2019. 31. 08.
Mērķis un mērķgrupaIekļaujošās izglītības aktivitāšu apzināšana un praktizēšana skolas vidē un sabiedrībā, draudzīgas līdzāspastāvēšanas principu ieviešana gan starp skolēniem, gan pedagogiem, gan skolēniem un pedagogiem. Dalībvalstis:  Spānija (2 skolas), Horvātija, Latvija. Projektā iesaistījās 12 – 15 gadus veci skolēni.
Projektu īstenošanas pamats Valsts izglītības attīstības aģentūras lēmums
FinansējumsEUR  13430.00
Galvenās aktivitātesVisas aktivitātes un metodika koncentrējās uz komunikāciju un sadarbību starp skolēniem un skolotājiem partnervalstu skolās, lai radītu drošu vidi, kurā ir viegli mācīties, sasniegt mērķus un būt veiksmīgiem cilvēkiem. Skolēniem bija iespēja projekta gaitā caur aktivitātēm/darba grupām  iepazīt/izspēlēt dažādas dzīves situācijas, kuras liek viņiem uzdot jautājumus, izpētīt, panākt vienošanos un  meklēt problēmas risinājumus. Tas attīstīja skolēnos emocionālo inteliģenci, empātiju, pašapziņu, pašcieņu, uzklausīšanu u.c. sadarbības prasmes.
Papildus informācija Projekta īstenošanas laikā 14 skolas skolēniem un 7 pedagogiem bija iespēja nedēļu dzīvot un mācīties partnervalstu skolās.
KontaktpersonaEvita Dureika

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: