Profesionālā ievirze

Saldus  novada sporta skola
Adrese: Saldus, Jelgavas iela 6

Madars  Roga
Direktors
Tālrunis: 63822000;  29298282
E – pasts: sporta.skola@saldus.lv

Reģistrācijas Nr.: LV90009114646

Mājas lapa: http://sportaskola.saldus.lv/lv/saldus-sporta-skola

Saldus Sporta Skola Attels Majaslapai

Saldus Mūzikas skola
Adrese: Avotu iela 12A, Saldus, LV-3801

Mārtiņš Bērtulis
Direktors
Tālrunis: 26422658
E-pastsmartins.bertulis@saldus.lv

Linda Brača
Direktora vietniece izglītības jomā
Tālrunis: 26547673
E-pasts: linda.braca@saldus.lv

Inta Kohas
Lietvede
Tālrunis: 20269914
E-pasts: inta.kohas@saldus.lv
E-pasts: saldus.muzikasskola@saldus.lv
Mājas lapa: muzikasskola.saldus.lv

Saldus Mūzikas skolas izglītības programmu īstenošanas vieta Nīgrandē:

Kalnu iela 6, Kalni, Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3898; kontaktpersona Vita Jerumane-Barusa, 26558235, vita.jerumane@saldus.lv

Profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas:

  • Taustiņinstrumentu spēle (klavierspēle, ērģeļspēle, akordeona spēle)
  • Stīgu instrumentu spēle (vijoļspēle, kokles spēle, ģitāras spēle, čella spēle)
  • Pūšaminstrumentu spēle (flautas spēle, klarnetes spēle, saksofona spēle, trompetes spēle, trombona spēle, mežraga spēle, eifonija spēle)
  • Sitaminstrumentu spēle
  • Vokālā mūzika – kora klase
  • Interešu izglītības programma
  • Sagatavošanas (pirmsskolas) klase

Mūzikas Skola Ar Logo Majaslapa

Saldus Mākslas skola
Avotu iela 12a, Saldus LV 3801
Tālrunis 63822365
E-pasts: makslas.skola@saldus.lv
Mājaslapa: https://makslasskola.saldus.lv/

Evika Zabarovska
Direktore
+371 26811401
e-pasts: makslas.skola@saldus.lv

Kristīne Ozola
Direktores vietniece
+371 28637457
e-pasts: kristine.ozola@saldus.lv

Sarmīte Kaunese
Administratore
+371 20269911,
e-pasts sarmite.kaunese@saldus.lv
Skolas dežurants  +371 20269915

Saldus Bērnu un jaunatnes centrs
Lielā iela 3b, Saldus, LV-3801

Direktore Dace Vaļko
Kontakttālrunis – 26184183
E-pasts – dace.valko@saldus.lv
Saldus BJC mājas lapa www.bjc.lv

Direktores vietniece izglītības jomā Liene Zeiliņa
Tel. 26446227
e-pasts liene.zeilina@saldus.lv

Direktores vietniece jaunatnes jomā Laura Ūžele
Tel. 28673304
e-pasts laura.uzele@saldus.lv

Norēķinu rekvizīti:
Saldus novada pašvaldība
Reģ. nr.: 90009114646
Striķu iela 3, Saldus, LV-3801
Banka: AS «SEB banka»
Konta nr.: LV42 UNLA 0050 0142 7752 5
Saņēmējs: Saldus Bērnu un jaunatnes centrs

07

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: