Profesionālā ievirze

Saldus  Sporta skola

Adrese: Saldus, Jelgavas iela  6

Madars  Roga

Direktors

Tālrunis: 63822000;  29298282

E – pasts: sporta.skola@saldus.lv

Reģistrācija: Nr.:LV90009114646

Mājas lapa: http://sportaskola.saldus.lv/lv/saldus-sporta-skola

Saldus Sporta Skola Attels Majaslapai

Saldus Mūzikas skola

Adrese: Avotu iela 12A, Saldus, LV-3801

Mārtiņš Bērtulis

Direktors

Tālrunis: 26422658

e-pastsmartins.bertulis@saldus.lv

Linda Brača

Direktora vietniece izglītības jomā

Tālrunis: 26547673

e-pasts: linda.braca@saldus.lv

Inta Kohas

Lietvede

Tālrunis: 20269914

e-pasts: inta.kohas@saldus.lv

E – pasts: saldus.muzikasskola@saldus.lv

Mājas lapa: muzikasskola.saldus.lv

Saldus Mūzikas skolas izglītības programmu īstenošanas vieta Nīgrandē:

Kalnu iela 6, Kalni, Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3898; tel. 20257007, kontaktpersona Vita Jerumane, e-pasts vita.jerumane@saldus.lv

Profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas:

  • Taustiņinstrumentu spēle (klavierspēle, ērģeļspēle, akordeona spēle)
  • Stīgu instrumentu spēle (vijoļspēle, kokles spēle, ģitāras spēle, čella spēle)
  • Pūšaminstrumentu spēle (flautas spēle, klarnetes spēle, saksofona spēle, trompetes spēle, trombona spēle, mežraga spēle, eifonija spēle)
  • Sitaminstrumentu spēle
  • Vokālā mūzika – kora klase
  • Interešu izglītības programma
  • Sagatavošanas (pirmsskolas) klase

Mūzikas Skola Ar Logo Majaslapa

Saldus Mākslas skola

Avotu iela 12a, Saldus LV 3801

Tālrunis 63822365

e-pasts: makslas.skola@saldus.lv

mājaslapa: https://makslasskola.saldus.lv/

Evika Zabarovska

Direktore

+371 26811401

e-pasts: makslas.skola@saldus.lv

Kristīne Ozola

Direktores vietniece

+371 28637457

e-pasts: kristine.ozola@saldus.lv

Sarmīte Kaunese

Administratore

+371 20269911,

e-pasts sarmite.kaunese@saldus.lv

Skolas dežurants  +371 20269915

Saldus Bērnu un jaunatnes centrs

Lielā iela 3b, Saldus, LV-3801

direktore Dace Vaļko 

Kontakttālrunis – 63822105

e-pasts – dace.valko@saldus.lv

Saldus BJC mājas lapa www.bjc.lv

direktores vietniece izglītības jomā Liene Zeiliņa

Tel. 26446227

e-pasts liene.zeilina@saldus.lv

Norēķinu rekvizīti:

Saldus novada pašvaldība

Reģ. nr.: 90009114646

Striķu iela 3, Saldus, LV-3801

Banka: AS «SEB banka»

Konta nr.: LV42 UNLA 0050 0142 7752 5

Saņēmējs: Saldus Bērnu un jaunatnes centrs

07

Brocēnu novada bērnu un jaunatnes sporta skola

Direktore: Evija Šulce
Adrese: Ezera iela 1, Brocēni, Saldus nov., LV-3851
Telefons: 63865714
Mob.Tel.: 26175514
e-pasts: brocenu.sportaskola@saldus.lv; evija.sulce@saldus.lv; ieva.nikiforova@saldus.lv

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: