Pamatizglītība

Saldus novada pašvaldības Cieceres pamatskola

Adrese: Kalnsētas iela 13, Saldus, LV-3801

Direktore: Vineta Vovere
Tālrunis: 63881517
Fakss: 63881021
E-pasts: cieceres.pamatskola@saldus.lv
Mājaslapa: https://ciecere.saldus.lv/

Skola piedāvā pamatizglītības programmas:

– Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (21013111);

– Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611).

2019./2020. m. g. skola piedāvā:

– Individuālu pieeju katram skolēnam speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem;

– Katrai klasei ir 3 sporta stundas nedēļā; Savukārt “Sporto visa klase” klasei ir 5sporta stundas;

– Atbalsta personāla pieejamību: logopēds līdz 6.klasei, ārstnieciskā masāža, sociālais pedagogs, skolas apsargs;

– Skolēniem ir iespēja dzīvot skolas dienesta viesnīcā;

– Sākumskolā bērniem tiek nodrošināta pagarinātās dienas grupas;

– Skolēniem pieejama plaša bibliotēka.

 

2020./2021.m.g. tiks piedāvāts:

– Multifunkcionāla sporta zāle;

– Jauna modernizēta datorklase;

– Logopēds līdz 6.klasei;

– Baseina nodarbības;

– Fizioterapeita pakalpojumi.

Cieceres Skola

Saldus novada pašvaldības Jaunlutriņu sākumskola

Adrese: Muižas iela 1, Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads
Direktore: Dace Kalniņa
Tālrunis: 26407389, 25433868
E-pasts: jaunlutrinu.sakumskola@saldus.lv

Jaunlutrinu Skola

Saldus novada pašvaldības Lutriņu pamatskola

Adrese: Skolas iela 1, Lutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3861
Direktore: Inga Vorobjova
Tālrunis: 63831367
E-pasts: lutrinu.pamatskola@saldus.lv

Saldus novada pašvaldības Pampāļu sākumskola

Direktore: Ingrīda Vanaga
Tālrunis: 29428727, 29392417

Lietvedes tālr.: 26567131

Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programmas:

-Adrese: “Pumpuriņi”, Pampāļi, Pampāļu pag., Saldus nov., LV-3882

Pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas vietas:

-“Pumpuriņi”, Pampāļi, Pampāļu pag., Saldus nov., LV-3882; tel. 29392417

-Kalna iela 7, Kursīši, Kursīšu pag., Saldus nov., LV-3890; tel. 26197305

Skolas mājas lapa: www.pampaluskola.lv
E-pasts: pampalu.sakumskola@saldus.lv

Pampalu Skola 2020

Saldus novada pašvaldības Rubas pamatskola

Adrese: “Rubas pamatskola”, Rubas pagasts, Saldus novads, LV-3894
Direktore: Inita Volberga
Tel.: 63825665
E-pasts: rubas.pamatskola@saldus.lv

Rubas Pamatskola

Saldus pamatskola

Adrese: Lielā ielā 31/35, Saldus, LV – 3801
Direktore: Dace Balandīna
Tālrunis: 63821262
Lietvede: 63807110
E-pasts: saldus.pamatskola@saldus.lv
Mājas lapa: http://www.salduspamatskola.lv/

Saldus Pamatskola

Saldus novada pašvaldības Striķu sākumskola

Adrese: “Striķu skola”, Striķi, Zvārdes pagasts, Saldus novads, LV-3883
Direktore: Daina Zandberga
Tālrunis: +371 26183753
E-pasts: striku.sakumskola@saldus.lv

Mājaslapa: www.strikuskola.saldus.lv

Saldus novada pašvaldības Zirņu pamatskola

Adrese: “Zirņu pamatskola”, Zirņu pagasts, Saldus novads, LV- 3853

Direktore: Inese Kravcova
Zirņu pamatskola skolotāju istabas tel.: 25708741
Lietvedes tel.: 25708743
Pirmsskolas izglītības grupas tel.: 25708742
E-pasts: zirnu.pamatskola@saldus.lv

Zirnu Pamatskola

Saldus novada pašvaldības Ezeres pamatskola

Adrese: Centra iela 5, Ezere, Ezeres pagasts, Saldus novads, LV-3891
Direktore: Inita Volberga
Tālrunis: 63842284
Fakss: 63807504
E – pasts: ezeres.pamatskola@saldus.lv
Mājas lapa: http://www.ezeresskola.lv/

Dcim100mediadji 0593.jpg

Kalnsētas pamatskola

Adrese: Kalnsētas iela 2 – 1, Saldus, LV-3801
Direktore: Vineta Vovere
Tālrunis: 63881517
Fakss: 63881021
E-pasts: kalnsetas.pamatskola@saldus.lv

Mājas lapakalnsetasskola.saldus.lv

Kalnsetas Ip

Blīdenes pamatskola

Direktore: Lana Paulauska Uzule
Adrese: Skolas iela 1, Blīdene, Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852
Telefons: 63864317
e-pasts: skola.blidene@saldus.lv; lana.paulauska-uzule@saldus.lv

Mājas lapawww.blidenesskola.lv

Gaiķu pamatskola

Direktore: Dzintra Bērtulsone
Adrese: Gaiķu pamatskola, Vecgaiķi, Gaiķu pag., Saldus nov., LV-3873

Telefons: 29252675
e-pasts:  skola.gaiki@saldus.lv ; dzintra.bertulsone@saldus.lv
Mājas lapawww.gaikuskola.lv

Gaiku Psk

Remtes pamatskola

Direktore: Sanija Jasute
Adrese: Remtes pils, Remte, Remtes pag., Saldus nov., LV-3871

Tel.,fakss: mob. 29584849; fakss: 63846898
e-pasts: skola.remte@saldus.lv; sanija.jasute@saldus.lv

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: