Jauniešiem

Darbs ar jaunatni novadā

 

Darbs ar jaunatni pagastos. 10 pagastos no 18 darbojas jaunatnes lietu koordinators. Vairākās pagastu pārvaldēs ir jauniešu telpas. Iespēja uzzināt par aktualitātēm, piedalīties koordinatoru rīkotajās aktivitātēs, līdzdarboties. Mobilais darbs ar jaunatni. Aizsākts 2021.gada oktobrī. Īstenotas attālinātas un tiešsaistes aktivitātes 18 Saldus novada pagastos. Ir "mobilais busiņš". Informācija par aktivitātēm atrodama novada jauniešu sociālajos tīklos facebook un instagram.

Informāciju par jaunatnes darba koordinatoriem pagastos meklē sadaļā kontakti.

Saldus un Brocēnu jauniešu mājas

 

Saldus BJC struktūrvienības, Saldus Jauniešu māja, Brocēnu Jauniešu māja. Lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, dažādas radošas meistarklases, tikšanās ar iedvesmas personībām u.c. veida pasākumi, iespēja jauniešu māju telpas izmantot jauniešu neformālajām grupām, organizācijām saliedēšanās u.c. neformālās izglītības aktivitātes klašu, skolu pašpārvalžu grupām, sarunas, neformālas nodarbības par jauniešiem saistošām tēmām, jauniešu brīvprātīgā darba Saldus novadā koordinēšana, aktīva darbošanās sociālajos tīklos, dažādas attālinātās aktivitātes, informācijas nodrošināšana par jauniešu aktualitātēm. Eiropas jaunatnes tīkla EURODESK informācijas punkts.

Saldus BJC direktores vietniece jaunatnes jomā (pilda Jauniešu māju vadītājas funkciju) Laura Ūžele

Kontaktinformācija: 28673304, laura.uzele@saldus.lv


“Saldus jauniešu māja”

Adrese: Lielā iela 3C, Saldus
E-pasta adrese: saldusjauniesumaja@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/Saldusjauniesumaja
Instagram: https://www.instagram.com/saldus_jauniesu_maja/


“Brocēnu jauniešu māja”

Adrese: Lielcieceres iela 17, Brocēni
E-pasta adrese: brocenujauniesumaja@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/Brocenujauniesumaja
Instagram: https://www.instagram.com/brocenu_jauniesu_maja/

Saldus novada Jauniešu dome

Saldus Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienības Saldus novada Jauniešu domes galvenie mērķi:

 • veicināt jauniešu līdzdalību un personīgo izaugsmi, iesaisti sociālajās, politiskajās, kultūras un citās norisēs vietējā un valsts mērogā, tai skaitā, jaunatnes politikas veidošanā;
 • nodrošināt Saldus novada jauniešu viedokļa, interešu un vajadzību pārstāvniecību, dot iespēju jauniešu iniciatīvām.

Logo Balts FonsAttēlā redzams jauniešu veidots Saldus novada Jauniešu domes logo. Tas veidots vienā stilistikā, balstoties uz jau esošo novada logo. Loks, kas ietver vārdus “Saldus novada Jauniešu dome”, simbolizē piepildīšanu, līdzīgi kā Saldus novads piepilda. Darbojoties jauniešu domē, ikviens jaunietis var piepildīt sevi ar labām lietām!

Jauniešu domes sastāvā darbojas 15 Saldus novada izglītojamie, Saldus novada izglītības iestāžu pašpārvalžu pārstāvji, jaunieši no Saldus novada pagastiem, jauniešu organizāciju pārstāvji, iniciatīvu grupu pārstāvji, studējošie jaunieši u.c., vecumā 13 – 25 gadi.

No 1.septembra – 25.septembrim notiek jauniešu pieteikšanās dalībai Jauniešu domes sastāvā.

Jauniešu domes nolikums – https://ieej.lv/SaldusJD_nolikums

Par Saldus novada Jauniešu domes aktualitātēm iespējams uzzināt sociālajos tīklos:

Instagram: https://www.instagram.com/saldus_novada_jauniesu_dome/

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61550732432425

Tik Tok: @saldusjnd

Kontaktinformācija:

 • Jauniešu domes priekšsēdētājs – Kristiāns Priedītis t. 28693093;
 • Jauniešu domes koordinators – Signe Meire, jaunatnes lietu speciāliste, t. 27138602

Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste

Signe Meire
E-pasts: signe.meire@saldus.lv,
Mob. 27138602
Darba vietas adrese: Saldus jauniešu māja (1.ieeja)

Saldus BJC jaunatnes jomas darbinieki

Laura ŪželeSaldus BJC direktores vietniece jaunatnes jomā28673304laura.uzele@saldus.lv 
Madara TiļļaJaunatnes darbinieks “Saldus jauniešu māja”29973654madara.tilla@saldus.lv
Kristīne ŠimkusJaunatnes darbinieks “Brocēnu jauniešu māja”24243306kristine.simkus@saldus.lv
Svetlana Laminska-KampenusaJaunatnes darbiniece “Mobilais darbs ar jaunatni”25544830svetlana.laminska-kampenusa@saldus.lv

Saldus BJC jaunatnes lietu koordinatori Saldus novada pagastos

Ilze KonstanteGaiķu pagasts29437578ilzekonstante@inbox.lv
Maija ZaļumaJaunlutriņu pagasts26522857maijazaluma@inbox.lv  
Maija ZaļumaŠķēdes pagasts
Guna KamkovskaPampāļu pagasts22413005Una3550@inbox.lv
Agita HolšteinaRemtes pagasts20249771agitakalvina@inbox.lv 
Gina IntaiteRubas pagasts29815596ginaintaite@gmail.com
Klinta LiekniņaSaldus pagasts26037400klintalieknina@icloud.com
Kristīne Kliemane-ZegnereZirņu pagasts28368245londa15@inbox.lv
Diāna BērznieceZvārdes pagasts29790342diana642@inbox.lv 

Sociālie tīkli

Saldus novada jauniešu sociālie konti:
Facebook: https://www.facebook.com/saldusjauniesiem
Instagram: https://www.instagram.com/saldus_novada_jauniesiem/

“Saldus jauniešu māja” sociālie konti:
Facebook: https://www.facebook.com/Saldusjauniesumaja
Instagram: https://www.instagram.com/saldus_jauniesu_maja/

“Brocēnu jauniešu māja” sociālie konti:
Facebook: https://www.facebook.com/Brocenujauniesumaja
Instagram: https://www.instagram.com/brocenu_jauniesu_maja/

Noderīgas saites

2022.gads

2022.gadā jauniešiem bija iespēja saņemt finansiālu atbalstu savu ideju īstenošanai, piedaloties Saldus novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursā “Jaunieši darbībā 2022”. Projektu konkursu finansiāli atbalsta Saldus novada pašvaldība, organizē Saldus Bērnu un jaunatnes centrs. Projektu konkursa ietvaros īstenoti 12 jauniešu iniciatīvas projekti.

Nr.IesniedzējsProjekta nosaukums
1.MaBeRunā SKAĻI
2.Saldus jauniešu mājaAktīvs Saldus novadā
3.Golden windowAtvērto logu dienas
4.Gudrās skudrasSolis pretī nākotnei
5.TDA “Kursa”Kursa sadanco
6.Brocēnu vidusskolas skolēnu pašpārvaldeKreatīvā darba telpa Brocēnu vidusskolēniem
7.JDK “Puzurs”Deju virpulī
8.Nīgrandes jauniešiVolejbola laukuma aizsargžogs
9.Rubas jauniešiLietus vai saule, ārā jautrāk
10.Zvārdes meitenesMAIGUMA PIESKĀRIENS
11.Mēs Vadakstei!Atpūtas zonas labiekārtošana
12.Zirņu pamatskolas izglītojamo pašpārvaldeJēgpilni pavadīts brīvais laiks

Jauniešu projektu īstenotāji prezentē savu projektu Saldus jauniešu konferenču zālē

Kūka ar uzrakstu "Jaunieši darbībā 2022"

2021. gads

Jaunatnes iniciatīvu projekti īstenoti Saldus novada jauniešu organizāciju un neformālo grupu projektu konkursā “Jaunieši darbībā 2021”. To organizē biedrība „Saldus jauniešu balss” sadarbībā ar Saldus BJC struktūrvienību “Saldus jauniešu māja”, projekta „Saldus novads – Jaunieši darbībā” ietvaros. Finansiāli atbalsta Saldus novada pašvaldības projektu fonds.

Nr.IesniedzējsProjekta nosaukums
(klikšķini uz projekta nosaukumu, lai uzzinātu vairāk)
1.Neformālā grupa “Sporto desmitie”165 minūtes Saldū
2.Neformālā grupa “Drama Queens”Spēles interesantākai pasaulei
3.Neformālā grupa “Draudzības puiši”Atpūties droši Draudzībā 
4.Neformālā grupa “JaunieSHi”Jaunieši – Jauniešiem 
5.Biedrība “Mantinieki”A9 pārgājiens
6.Neformālā grupa “PIKC Saldus tehnikuma izglītojamo pašpārvalde”Kalnsētas leģendas
7.Biedrība “Latvijas Mazpulki”Uzvara Tavās rokās
8.Neformālā grupa “Šķūnis”Jaunieši Šķūnim
9.Biedrība “Wirsaitis”Protu, varu
10.Biedrība “Mūsu ligzda”Tēvu dienas pasākums Ezerē
11.Neformālā grupa “Saldus vidusskolas pašpārvalde”Gribi, Dari, Tu To vari!

2020. gads

Saldus novada jauniešu organizāciju un neformālo grupu projektu konkursu „Jaunieši darbībā 2020” organizē biedrība „Saldus jauniešu balss” projekta „Saldus novads – Jaunieši darbībā” ietvaros, to finansiāli atbalsta Saldus novada pašvaldības projektu fonds.

Nr.IesniedzējsProjekta nosaukums

(klikšķini uz projekta nosaukumu, lai uzzinātu vairāk)

1biedrība “Pīlādžoga”“Mācies, zini, izlauzies.”
2neformālā grupa “Jaunaucnieki”“Mana sirds pieder Jaunaucei”
3neformālā grupa “Draudzības puiši”“Sporto Draudzībā”
4neformālā grupa “DRAMA QUEENS”“Teātra māksla vieno!”
5neformālā grupa “Helmuts Nicis”“Dzejas dienas- Māra Čaklā dzeja mūzikā (par godu M.Čaklā 80.gadu jubilejai)”
6neformālā grupa “Radio Fresh”“Druvas vidusskolas radio uzlabošana”
7neformālā grupa “Jaunieši”“Interaktīvās takas “Domas par nākotni” izveide ap Saldus vidusskolu un Veides meža teritorijā”
8biedrība “Zvārdenieki”“Jauna elpa Striķu pilskalnam”
9biedrība “Latvijas Mazpulki” (Jaunlutriņu mazpulks)“Zaļa dzīve Jaunmuižā”
10biedrība “Džudo klubs SALDUS”“Palēcies augstāk un redzi vairāk!”
11biedrība “Mantinieki”“Mazo stipro skrējiens”

2019. gads

Saldus novada jauniešu organizāciju un neformālo grupu projektu konkursu „Jaunieši darbībā” organizē biedrība „Saldus jauniešu balss” projekta „Saldus novads – Jaunieši darbībā” ietvaros, to finansiāli atbalsta Saldus novada pašvaldības projektu fonds.

Nr.IesniedzējsProjekta nosaukums

(klikšķini uz projekta nosaukumu, lai uzzinātu vairāk)

1Neformālā grupa “Ķepu patruļa”VIP – čilla zona
2Neformālā grupa “DV – daudz varam!”Ideju istaba
3Neformālā grupa “Puzurs”Tautas deju virpulī
4Neformālā grupa “”Mēs Vadakstei!Jaunieši – tīrai Vadakstei!
5Jaunlutriņu attīstības biedrībaPar krāsām un mājīgumu!
6Biedrība “Mūsu ligzda”Dzīvojam zaļāk?
7Neformālā grupa “Ar mīlestību pret deju”24 stundas dejas pasaulē
8Biedrība “Mantinieki”Profesiju nakts trasīte
9Biedrība “Džudo klubs SALDUS”Saldus Dodžo – atvērts visiem!
10Biedrība “Zvārdenieki”Veselīgie pedāļotāji
11Ezeres mazpulka atbalsta biedrība „ASNI”„Ezeres mazpulkam „ASNI – 90”
12Neformālā grupa “MĒS”Mazā bilžu rāmītī
13Biedrība “Virāža – Z”SPĒLĒJU ES UN SPĒLĒJAM MĒS

Atbalstītie projekti 2021. gada 1.kārta

Nr.IesniedzējsProjekta nosaukums
1.Apvienotā Jaunlutriņu un Šķēdes pagasta pārvalde (Jaunlutriņi)Gribam tikt ārā!
2.Apvienotā Jaunlutriņu un Šķēdes pagasta pārvalde (Šķēde)Kustībā ir prieks!
3.Novadnieku pagasta pārvaldeDraudzība – kopā sportojot!
4.Vadakstes pagasta pārvaldeKopā ir spēks!
5.Zvārdes pagasta pārvaldeIzmanto visas iespējas
6.Lutriņu pagasta pārvaldeJauniešu istaba
7.Apvienotā Jaunauces un Rubas pagasta pārvalde (Jaunauce)Ūdens piedzīvojums Jaunaucē
8.Kursīšu pagasta pārvaldeAktivizējam jauniešus
9.Saldus Bērnu un jauniešu centra struktūrvienība Saldus Jaunatnes atpūtas un iniciatīvas centrs (JIC) “Šķūnis”Food meistars jeb kā kļūt par ēdiena pavēlnieku
10.Zaņas pagasta pārvaldeStipram būt – Zaņas pagastā
11.Zirņu pagasta pārvaldeIzklaides taka
12.Pampāļu pagasta pārvaldeVeselīga dzīvesveida taka Pampāļu pagastā
13.Apvienotā Jaunauces un Rubas pagasta pārvalde (Ruba)Dzīves prasmju apguve
14.Ezeres pagasta pārvaldeVasarai būt

Atbalstītie projekti 2020.g. 2. kārta

Saldus novada pašvaldības projektu fonda “Jauniešiem pagastos” atbalstītie projekti

2020. gada 2.kārta

Nr.p.k.IesniedzējsProjekta nosaukums
1.Lutriņu pagasta pārvaldeBrīvdabas studija jauniešiem
2.Saldus pagasta pārvaldeAtpūtas vieta Druvas parkā
3.Vadakstes pagasta pārvaldeMaģiskā nakts Vadakstes muižā
4.Zirņu pagasta pārvaldeVeselīgs, možs gars un mundrs ķermenis – dzīvesprieks un laba pašsajūta.

Atbalstītie projekti 2020.g. 1. kārta

Saldus novada pašvaldības projektu fonda “Jauniešiem pagastos” atbalstītie projekti

2020. gada 1.kārta

Nr.Pagasta pārvaldeProjekts
1.Ezeres pagasta pārvalde“Sociāli aktīvs jaunietis Ezerē”
2.Apvienotā Jaunauces un Rubas pagastu pārvalde“Pavasara sagaidīšanas svētki atpūtas vietā “Pie jumtiņiem””
3.Apvienotā Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvalde“Jaunatnes darba ikdienas nodrošināšana”
4.Apvienotā Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvalde“Ejam dabā!”
5.Vadakstes pagasta pārvalde“Atslēga – kopīgas aktivitātes”
6.Zirņu pagasta pārvalde“Aktīvais jaunietis”
7.Zvārdes pagasta pārvalde“Jauni piedzīvojumi nekad nevar būt par daudz!”

Atbalstītie projekti 2019.g. 1.kārta

Saldus novada pašvaldības projektu fonda “Jauniešiem pagastos” atbalstītie projekti

2019.gada 1.kārta

Nr. p.k.Pagasta pārvaldeProjekta nosaukums
1.Lutriņu pagasta pārvaldeSports un atpūtas parks “Ābeļdārzs”
2.Nīgrandes pagasta pārvaldeRadošās rakstniecības nodarbības “Rakstīt, rakstīt”
3.Apvienotā Jaunlutriņu un Šķēdes pagasta pārvaldeJauniešiem Šķēdes pagastā
4.Apvienotā Jaunlutriņu un Šķēdes pagasta pārvaldeJauniešiem Jaunlutriņu pagastā
5.Vadakstes pagasta pārvaldeJauniešu sporta diena Vadakstē 2019
6.Apvienotā Jaunlutriņu un Rubas pagasta pārvalde“Veselības tasīte” Jaunauces pagasta jauniešiem

Informāciju sagatavoja

Ginta Kožokaru

Jaunatnes lietu speciāliste

Atbalstītie projekti 2019.g. 2.kārta

Saldus novada pašvaldības projektu fonda “Jauniešiem pagastos” atbalstītie projekti

2019.gada 2.kārta

Nr. p. k.Pagasta pārvaldeProjekta nosaukums
1.Apvienotā Jaunauces un Rubas pagasta pārvaldeAtpūtas vieta “Pie Jumtiņiem”
2.Lutriņu pagasta pārvaldeVarām? Darām!
3.Saldus pagasta pārvaldeJauniešu Sala
4.Vadakstes pagasta pārvaldeJauniešu zinātkāres attīstības pasākums “Gribu zināt! Un TU?”
5.Zvārdes pagasta pārvaldePIEVIENOJIES, IESAISTIES, IZKLAIDĒJIES!
6.Ezeres pagasta pārvaldeStāstu stāstiem izstāstīju, ko pa dienu sadarīju!
7.Nīgrandes pagasta pārvaldeŠodien ir mana laimīgā diena

Vidusskolēnu Medusmaize

Saldus novada pašvaldības stipendija ,,Vidusskolēnu Medusmaize”

Mērķis: finansiāli atbalstīt Saldus novada pašvaldības jauniešu izglītības pieejamību un veicināt augstu mācību rezultātu sasniegšanu.

Mērķauditorija: stipendija paredzēta Saldus novada izglītības iestāžu 10. – 12. klašu skolēniem.

Prasības:

 •  Uzrādījušas augstus mācību rezultātus – vidējā atzīme ir 8,0 un augstāk (E-klases dati);
 • Ir iekļautas VIIS datu bāzē Saldus novada Izglītības iestāžu sarakstos.

Stipendiju skaits:

Stipendiju skaits netiek ierobežots, tiek piešķirts visiem pretendentiem, kuri atbilst stipendijas prasībām.

Stipendijas apmērs un laika posms:

7.1. Vienreizējā stipendija tiek aprēķināta un izmaksāta 2 reizes gadā, pēc pēdējā semestra Stipendiju apmēru nosaka skolēna vidējais mācību priekšmetu vērtējums (tabulā):

Vidējais vērtējumsStipendijas apmērs, euro
8,00 – 8,4950,00
8,50 – 8,9970,00
9,00 – 10,00100,00

Stipendijas pieteikšanās kārtība un tālākais process:

Informāciju (Skolas iesniegumu atbilstoši E-klases datiem, skolēnu bankas konta datus un citus dokumentus pēc pieprasījuma) par atbilstošiem pretendentiem iesniedz Saldus novada vidusskolas, ne vēlāk kā 3 darba dienas pēc semestra noslēgšanās.

Pieteikšanās: informāciju (izdruku no E-klases sistēmas, skolēnu bankas konta datus un citus dokumentus pēc pieprasījuma) par atbilstošiem pretendentiem iesniedz Saldus novada vidusskolas, ne vēlāk kā 3 darba dienas pēc semestra/ starp semestra noslēgšanās.

Kontaktpersona: Saldus novada pašvaldības izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste Signe Meire, e-pasts: signe.meire@saldus.lv, mob. 27138602.

Stipendijas nolikumu skatīt šeit.

Studentu Medusmaize

Saldus novada pašvaldības stipendija ,,Studentu Medusmaize”

Mērķis: finansiāli atbalstīt Saldus novada pašvaldības jauniešu izglītības pieejamību un veicināt augstu mācību rezultātu sasniegšanu.

Tiek piešķirtas šādas pašvaldības stipendijas:

 • Studenta stipendija ir stipendija, kas šajos noteikumos noteiktajā kārtībā piešķirta studentam Latvijas Valsts akreditētas bakalaura studiju programmas vai profesionālās augstākās izglītības programmas iegūšanai;
 • Ārstniecības speciālista stipendija ir stipendija, kas piešķirta šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un piešķirta studentam sākot ar 4.kursu, kurš apgūst Latvijas Valsts akreditētu profesionālo izglītības programmu medicīnā vai ārstam-rezidentam.

Stipendijas apmērs: ir puse no valstī noteiktās vienas minimālās mēneša algas mēnesī. Rezidenta stipendijas apmērs ir viena valstī noteiktā minimālā mēneša alga. No minētās summas pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ietur noteiktos obligātos nodokļu maksājumus.

Kas var pretendēt uz stipendiju:
Persona ir tiesīga pretendēt uz stipendiju, ja atbilst šādiem kritērijiem:
* bakalaura līmeņa vai medicīnas jomas students;
* sekmju vidējais vērtējums nav zemāks par 7 ballēm;
* apņemas 3 gadus pēc studiju beigšanas, slēgt darba attiecības ar Saldus novada pašvaldību vai pašvaldības kapitālsabiedrību.

Pieteikšanās stipendijai: katru gadu no 1. -20. septembrim, sūtot pieteikumus uz pasts@saldus.lv vai iesniedzot Saldus novada domē, Striķu ielā 3, Saldū.

Kontaktpersona: Saldus novada pašvaldības izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste Signe Meire, e-pasts: signe.meire@saldus.lv, mob. 27138602.

Stipendijas saistošie noteikumus skatīt šeit.

“Medusmaizes” stipendiāta saturiskā atskaite

par balvu

Saldus novada balva “Mērķtiecīgs jaunietis nākotnei”

Mērķis: Apzināt novada jauniešus, kuri mērķtiecīgi darbojas kādā jomā un spēj ieinteresēt līdzdarboties arī citus, popularizējot jauniešu iniciatīvu, atbildību un lokālpatriotismu Saldus novadā.

Balvas pretendenti: Saldus novada jaunieši vecumā no 13 – 25 gadiem.

Pretendentu pieteicējs: Jebkura iestāde, organizācija, grupa, individuāls pieteicējs. Pieteikumu balvai var iesniegt arī pats pretendents.

Konkursa organizatori: Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvalde, Saldus novada domes Jaunatnes lietu komisija, Saldus BJC struktūrvienības Saldus un Brocēnu jauniešu mājas.

2023.gads

Saldus novada balvas “Mērķtiecīgs jaunietis nākotnei 2023” ieguvējs – Aleksandrs Fadeičevs

 

“Mērķtiecīgs jaunietis nākotnei 2023” nominanti:

 • “Jaunietis – enerģija” – Gvido Mēteris;
 • “Jauniete – jauda” – Agneta Ekmane;
 • “Jauniete – jomas eksperte” – Elīza Neja;
 • “Jauniete – dzirksts” – Dārta Baumane;
 • “Jauniete – līdere” – Lote Medne;
 • “Jaunietis – lokālpatriots” – Ralfs Stūris;
 • “Jaunietis – kopienas līderis” – Dāvis Mamis;
 • “Jaunietis – iedvesmotājs” – Rio Putāns;
 • “Jauniete -jauniešiem” – Daniela Amanda Kņūta;
 • “Jauniete – radošums” – Agrita Andersone;
 • “Jauniete – dzinulis” – Betija Rorbaha.

2022.gads

Saldus novada balvas “Mērķtiecīgs jaunietis nākotnei 2022” ieguvēji: MADARA ZADOVSKA un KRISTIĀNS PRIEDĪTIS.

‘’Mērķtiecīgs jaunietis nākotnei 2022‘’ balvas nominanti :

Dāvis Štromanis – “Nesavtīgs jaunietis”;
Agate Usa – “Jauniete dzirksts”;
Jēkabs Galiņš – “Jaunietis – izcils savās jomās”;
Ance Edele –  “Jauniete darbībā”;
Ksenija Sanduļaka – “Jauniete – iedvesma”;
Elīza Ipoļitova –  “Jauniete – patriote”;
Jānis Zaķis –  “Jaunietis – eksperts”.

Saldus novads lepojas ar saviem jauniešiem, vēlreiz no sirds sveicam!

2021.gads

Saldus novada balvas “Mērķtiecīgs jaunietis nākotnei 2021” ieguvējas:
DANIELA LASMANE un ANNIJA ŽUNDA

‘’Mērķtiecīgs jaunietis nākotnei 2021‘’ balvas nominanti :
Kristīne Bērziņa – ‘’ Jaunietis sirdsdarbā ‘’
Anna Ķuze – ‘’ Jaunietis – uzņēmējs ‘’
Ansis Gustavs Andersons – ‘’ Jaunietis – savas jomas eksperts ‘’
Rainers Pavārs –  ‘’ Nesavtīgs jaunietis ‘’
Kerija Ķeire – ‘’ Jaunietis – lokālpatriots ‘’
Leandra Spriesle – ‘’ Jaunietis – iedvesma ‘’
Didzis Jurovs –  ‘’ Jaunietis – nezūdošā dzirksts ‘’

Saldus novads lepojas ar saviem jauniešiem, vēlreiz no sirds sveicam!

2020. gads

Balvas ieguvējs AKSELS JAUNZEMIS


Balvas nominanti: Annija Žunda, Raivo Pipars

2019. gads

Balvas ieguvēja KRISTA MATEUS


Balvas nominanti: Alise Tomane, Alta Ābola

2018. gads

Balvas ieguvēja AIVITA SMIĻĢE


Balvas nominanti: Krista Mateus, Gatis Lihačs, Andris Freimanis, Nils Rītiņš, Rūdis Frankus

2016. gads

Balvas ieguvēja ILZE FIŠMEISTARE


Balvas nominanti: Ansis Štrāls, Emija Puķina, Kārlis Ķuzis

2015. gads

Balvas ieguvējs DĀVIS DĀVIDS GAILĪTIS


Balvas nominanti: Aigars Ronis, Līga Baltābola, Agnese Besere, Ketija Čerņika, Rinalds Kuģis

Online jautājuma forma

  Vārds Uzvārds

  E-pasts

  Jautājums

  Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

  Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

  Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: