Noderīgi pedagogiem

Pirmsskola

Spēles nosaukums: “Es zinu krāsas!”

Spēli izveidoja: PII “Sienāzītis”, skolotāja Justīne Ose.

Spēles apraksts: Jāatpazīst attēlā attēlotais un jānosaka kādā krāsā. Uzdevums  paredzēts 2-4 gadus veciem bērniem.

Sasniedzamais rezultāts: Atpazīst, norāda vai nosauc krāsas –  sarkans, dzeltens, zils, zaļš.

Pirmsskola

Veidoja: Saldus PII “Pasaciņa” skolotāja Liāna Žukovska

 • Sasniedzamais rezultāts – saklausa vārdā pirmo skaņu un atpazīst atbilstīgo burtu:

https://learningapps.org/watch?v=pu7q0wn3k23

 • Sasniedzamais rezultāts – atpazīst attēloto dzīvnieku, saliek vārdu no burtiem pareizā secībā:

https://learningapps.org/view29421165

 • Sasniedzamais rezultāts – lasa vārdus, atpazīst attēlā dzīvniekus, savieno līdzīgos:

https://wordwall.net/resource/53373411/dz%c4%abvnieki-atrodi-l%c4%abdz%c4%abgo


Spēles nosaukums: “Savvaļas dzīvnieki”.

Spēli izveidoja: PII “Sienāzītis”, skolotājas Aļoņa Dimza, Inese Lāce.

Sasniedzamais rezultāts: skaņu apzīmē ar atbilstošu burtu; lasa vārdus, saprot izlasīto.


Spēles nosaukums: “Augļi”.

Spēli izveidoja: Zirņu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas skolotājas Kintija Kemlere, Daina Rusmane .


Nosaukums: “Putni”

Materiālu izveidoja: Pampāļu sākumskolas pirmsskolas izglītības grupas skolotāja Daina Bicāne (Kursīši).

Sasniedzamais rezultāts – atpazīst putnu attēlā, nosaka putna pirmo skaņu un atrod atbilstošo burtu; atmin mīklu pēc putna apraksta; savieno secīgi skaitļus


Spēles nosaukums: ”Izlasi un atrod izlasītajam vārdam atbilstošo attēlu“.

Materiālu izveidoja: Kalnsētas pamatskolas skolotāja Sindija Lignicka

Sasniedzamais rezultāts: lasa vārdus ar izpratni

Materiāls pieejams šeit: https://wordwall.net/resource/31464895


Spēles nosaukums: “Nosaki skaņu secību!”

Materiālu izveidoja: Kalnsētas pamatskolas skolotāja Sindija Lignicka

Sasniedzamais rezultāts: saklausa secīgi skaņas vārdos

Materiāls pieejams šeit: https://wordwall.net/resource/31032387


Spēles nosaukums: Atmiņas spēle “Atrodi pāri”

Materiālu izveidoja: Kalnsētas pamatskolas skolotāja Sindija Lignicka

Sasniedzamais rezultāts: pēc attēla vai uzraksta jāatrod divi vienādi

Materiāls pieejams šeit: https://wordwall.net/resource/31465128


Spēles nosaukums: “Valoda”

Spēli izveidoja: Saldus PII “Pasaciņa” pedagogu kolektīvs

Sasniedzamais rezultāts:

 • Saklausa, nosauc pirmo skaņu vārdā;
 • Atpazīst nosauc skaņai atbilstīgo burtu;
 • Nosaka skaņu secību vārdā, atrod skaņai atbilstīgo burtu

Spēles nosaukums: “Patskaņu diferencēšana”.

Spēli izveidoja: Saldus PII “Pasaciņa” logopēde Aija Slūtiņa.

Sasniedzamais rezultāts: diferencē pēc dzirdes īsos – garos patskaņus; nosauc attēlā attēloto, saklausa un nosaka pirmo skaņu, savieno attēlu ar atbilstīgo burtu.


Spēles nosaukums: “Saklausi S vai Š?”.

Spēli izveidoja: Saldus PII “Pasaciņa” skolotājas Daiga Kārkliņa, Zanda Vainovska.

Sasniedamais rezultāts: diferencē pēc dzirdes skaņas S-Š; saklausa un nosaka pirmo skaņu vārdā.


Spēles nosaukums: Spēle “K vai G”

Spēli izveidoja: Saldus PII “Pasaciņa” logopēde Gita Roze

Sasniedzamais rezultāts: diferencē pēc dzirdes skaņas K-G, attēlu savieno ar atbilstošo burtu.

Spēle pieejama šeit: https://learningapps.org/watch?v=pwbz2zs8c22


Spēles nosaukums: “Saklausi skaņas”

Spēli izveidoja: Saldus PII “Pasaciņa” logopēde Gita Roze

Sasniedzamais rezultāts: saklausa un nosaka skaņu secību vārdā; atpazīst burtus

Spēles pieejama šeit: https://learningapps.org/watch?v=pvev38hik22


Spēles nosaukums: “Pirmā skaņa”.

Spēli izveidoja: Saldus PII “Īkstīte” skolotāja Aija Medne.

Sasniedzamais rezultāts: saklausa, nosaka pirmo skaņu vārdā; atpazīst burtus.

Spēle pieejama šeit: https://wordwall.net/resource/32911519


Spēles nosaukums: ”Dzīvnieki”.

Spēli izveidoja: Saldus PII “Īkstīte” skolotāja Aija Medne.

Sasniedzamais rezultāts: atpazīst, grupē mājdzīvniekus un savvaļas dzīvniekus.

Spēle pieejama šeit: https://wordwall.net/resource/32913382


Nosaukums: Izlasi vārdu un savieno ar attēlu.

Materiālu izveidoja: Striķu sākumskolas skolotāja Gita Ulena.

Sasniedzamais rezultāts: lasa vārdus ar izpratni.

Materiāls pieejams šeit: https://learningapps.org/watch?v=ppbugdurc21

Apraksts: Ar nospiestu peli velk vārda lodziņu un novieto uz attiecīgo attēlu. Ja vārds ir pareizais, tad attēls pazudīs. Ja nepareizi, tad attēls ar nepareizo vārdu salīmējas un iekrāsojas sarkans lodziņš. Nospiežot uz skoča vietu, vārds atkabinās un var izlabot kļūdu.


Spēles nosaukums: “Digitālā burtu spēle”

Spēli izveidoja: PII “Graudiņš” skolotājas Inga Ceimere, Līga Verģe

Zināšanai: Spēle pieejama arī Google Play veikalā. Šobrīd tiek veikti atjauninājumi, lai tā būtu pieejama plašākam lietotāju lokam, i Phone lietotājiem spēle nebūs pieejama.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ceimerrudis.burtusple

Informācijai: Lejuplādēšanai pieejamajā mapē atrodas programmas faili. Spēle tiek palaista, spiežot uz spēles ikoniņas – Liels A burts uz koši zaļa fona. https://failiem.lv/u/sn47jbcak

Sasniedzamie rezultāti:

 • Atšķir un nosauc skaņas vārdos (nosaukt dzīvnieku pa skaņām)
 • Skaņu apzīmē ar atbilstošu burtu (klausīties skaņas skanējumā un atrast skaņai atbilstošo burtu)
 • Lasa vārdus, saprot izlasīto (skaņot vārdu, skaņu apzīmējot ar atbilstošo burtu)

Pirmsskola

Prezentācija “Daba’

Veidoja: Kalnsētas pamatskolas pirmsskolas grupas skolotāja Gunita Krūmkalna

Sasniedzamais rezultāts – attēlos atpazīst pavasara pazīmes.


Veidoja: Saldus PII “Pasaciņa” skolotāja Liāna Žukovska

 • Sasnniedzamais rezultāts – attēlos atpazīst dzīvniekus un savieno līdzīgos:

https://learningapps.org/watch?v=phrjzy2ec23


Prezentācija, interaktīva informācija “Maize”

Veidoja: Brocēnu PII “Mūsmājas”, skolotāja Antra Sprunce

Sasniedzamais rezultāts: Var pastāstīt no kā gatavo un kur cep maizi

Apraksts: Interaktīva informācija, lai noskaidrotu, kāda veida maizes ir, no kā to pagatavo un kur to cep. Uzspiežot uz skaļruņiem, noklausās tekstu, bērns to atkārto. PII “Pasaciņa”


Spēles nosaukums: “Iepazīsti putnus”.

Spēli izveidoja: Jaunlutriņu sākumskolas struktūrvienības “Vāverīte” pirmsskolas skolotāja Baiba Zēberga.

Spēles apraksts: attēlā jāatpzīst putns un jāizlasa nosaukums. Jāizvēlas pareizais putna nosaukums.


Spēles nosaukums: “Dzīvnieku pāri”.

Spēli izveidoja: Inga Druvaskalna, Jaunlutriņu sākumskolas struktūrvienība “Vāverīte”, grupa “Zaķēni”.

Spēles apraksts: atverot materiālu būs 10 dažāda veida dzīvnieki, kuri ir jāsavieno pa pāriem. Kad tiks savienoti pareizie pāri, tie pazudīs. Spēle ir veiksmīgi izpildīta, kad nav neviens dzīvnieku pāris redzams ekrānā.

Interaktīvo spēli “Dzīvnieku pāri” skatīt šeit:
https://learningapps.org/watch?v=pi0ne5r0a22


Nosaukums: “Putni”

Materiālu izveidoja: Pampāļu sākumskolas pirmsskolas izglītības grupas skolotāja Daina Bicāne (Kursīši).

Sasniedzamais rezultāts – atpazīst putnu attēlā, nosaka putna pirmo skaņu un atrod atbilstošo burtu; atmin mīklu pēc putna apraksta; savieno secīgi skaitļus


Nosaukums: “Par pavasari”.

Materiālu izveidoja: Kalnsētas pamatskolas direktores vietniece Zinta Lasmane

Sasniedzamais reultāts: nosaka, atpazīst auga daļas, to augšanas vietas.


Nosaukums: “Iepazīsti putnus!”

Materiālu izveidoja: Kalnsētas pamatskolas direktores vietniece Zinta Lasmane

Sasniedzamais rezultāts: pēc balss jāatpazīst putns


Spēles nosaukums: “Kas grozā?”

Spēli izveidoja: Saldus PII “Īkstīte” skolotāja Aija Medne.

Sasniedzamais rezultāts: atpazīst, grupē augļus un dārzeņus.

Spēle pieejama šeit: https://wordwall.net/resource/32913011

Lietotne "Google Science Journal"

Kā izmantot Google Science Journal lietotni dabas zinību un fizikas apgūšanai?

Google Science Journal ir multifunkcionāls rīks, kas ļauj modernā un interaktīvā veidā pētīt vidi ap mums. Vebināra laikā tika apskatītas dažādās rīka funkcijas, lai radītu priekšstatu par darbiem, ko iespējams veikt ar Google Science Journal. Uzsvars uz dabas zinību un fizikas apgūšanu ar lietotnes palīdzību.

Pirmsskola

Prezentācija – digitālais mācību materiāls

Veidoja: Saldus Kalnsētas pamatskolas pirmsskolas grupas skolotājas Aļona Zeltābola, Elizabete Davidāne

Sasniedzamais rezultāts – saskata, atpazīst lielumus un krāsas

 


Prezentācija “Krāsas”

Veidoja: Saldus Kalnsētas pamatskolas pirmsskolas grupas skolotāja Gunda Reine

Sasniedzamais rezultāts – atpazīst krāsas, var nosaukt, kas attēlots attiecīgajā krāsā


Spēles nosaukums: “Domā, rēķini!”

Spēli izveidoja: Zirņu pamatskolas pirmsskola izglītības grupas skolotāja Sandra Ansone


Nosaukums: “Saskaiti un savieno”.

Materiālu izveidoja: Kalnsētas pamatskolas direktores vietniece Zinta Lasmane.

Sasniedzamais rezultāts: saskaita un izvēlas atbilstošo skaitli.


Spēles nosaukums: “Matemātika”.

Spēli izveidoja: Ezeres pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas skolotāja Aiva Ķēpule.

Sasniedzamais rezultāts: nosaka skaitļa sastāvu, rēķina aritmētiskās darbības.


Spēles nosaukums: “Cik ir?”

Spēli izveidoja: Saldus PII “Zīlīte” skolotāja Mairita Vanaga

Sasniedzamais rezultāts: skaits mainās, ja pie tā pieskaita vai no tā atņem.

Apraksts:  Katrā spēles slaidā ir uzdevums. Noklikšķinot uz dotajiem trim atbildes variantiem pārliecināsies vai atbilde ir pareiza. Pareizās atbildes nonāks matemātiskās darbības tukšajā četrstūrī, nepareizās – papīrgrozā. Spēli varēsiet sākt no jauna, ja pēdējā slaidā nospiedīsiet mājiņu.


Spēles nosaukums: “Protu rēķināt”

Spēli izveidoja: Saldus PII “Pasaciņa” pedagogu kolektīvs

Sasniedzamais rezultāts: rēķina aritmētiskās darbības.


Spēles nosaukums: “Blakusskaitļi”

Spēli izveidoja: Saldus PII “Īkstīte” skolotāja Aija Medne

Sasniedzamais rezultāts: nosaka dotā skaitļa kaimiņus (blakusskaitļus)

Spēle pieejama šeit: https://wordwall.net/resource/32913730Spēles nosaukums: “Skaitlis – cipars”

Spēli izveidoja: Saldus PII “Īkstīte” skolotāja Aija Medne

Sasniedzamais rezultāts: nosaka skaitļa sastāvu 10 apjomā, skaitu apzīmē ar tam atbilstošiem cipariem.

Spēle pieejama šeit: https://wordwall.net/resource/32914125


Nosaukums: “Lielāks/vienāds/mazāks”.

Materiālu izveidoja: Striķu sākumskolas skolotāja Gita Ulena.

Sasniedzamais rezultāts: salīdzina skaitļu kopas, lietojot zīmes: lielāks, vienāds, mazāks < = >

Materiāls pieejams šeit: https://learningapps.org/watch?v=p7bzphb6c19

Apraksts: Aiz jautājuma zīmes ar nospiestu peli no vidējās daļas aizvelc lodziņus uz pareizo pusi. Dari, kamēr lodziņi beidzas. Ekrāna apakšējā labajā stūrī ir zils aplītis ar ķeksīti vidū, uz kuru nospiežot var redzēt kļūdas (iekrāsojas sarkans rāmis). Kļūdas izlabo, aizvelkot lodziņu uz pareizo vietu.

Materiāli un saites

Veidoja: Saldus PII “Pasaciņa” skolotāja Liāna Žukovska

 • Sasniedzamais rezultāts – atrodi vienādos multfilmu varoņu tēlus, savieno tos:

https://wordwall.net/resource/55332691

 • Saniedzamais rezultāts – atrodi divus vienādus attēlus, atceries, kuru kurā vietā ieraudzīji:

https://wordwall.net/resource/53871191/dz%c4%abvnieku-memo-atrodi-p%c4%81ri


Spēles nosaukums: “Domā”

Spēli izveidoja: Ezeres pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas skolotāja Aiva Ķēpule

Sasniedzamais rezultāts: jāpamana un jāpasaka kas neiederas, kas lieks priekšmetu rindā, jāsaklausa vārda pirmā skaņa

Materiāls šeit: Domā!


Drossinternets.lv pēdējā laikā arvien biežāk saņem lūgumus pēc palīdzības no pedagogiem problēmsituācijās, kad tiek traucēts mācību stundu darbs Zoom platformā:
 • Pieslēdzas svešas personas, izmantojot klases skolēnu vārdus;
 • Pārņem ekrānu un izplata nelegālu saturu.

Šajā vebinārā piedalījās Skola2030 vecākie eksperti – Mihails Basmanovs un Pāvels Pestovs, kā arī Ventspils 4. vidusskolas skolotāja Vineta Īvāne un Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotājas Evija Slokenberga un Liene Sabule. Vebinārā tika sniegtas vadīnijas vērtēšanai attālinātu mācību laikā, doti ieteikumi, kā sniegt un izmantot atgriezenisko saiti mācību procesā. kā arī tika atspoguļoti praktiski ieteikumi, kā to realizēt skolas ikdienā.


Šajā vebinārā Skola2030 eksperte Baiba Martinsone stāsta par to, kas ir sociāli emocionālā mācīšanās (SEM) – par pašu jēdzienu un tā saturu, par sociāli emocionālās mācīšanās nozīmi un pieejām. Eksperte pastāstīs arī par citām Latvijā veiktām nozīmīgām aktivitātēm skolās un ar tām saistītiem pētījumiem. Vebināra noslēgumā Baiba Martinsone atbildēs uz auditorijas jautājumiem.


Kā attālinātas mācīšanās apstākļos skolēnus efektīvi “uzāķēt” un motivēt jaunā satura apguvei? Kā virzīt un atbalstīt ceļā uz dziļu izpratni? Kā sekmēt satura pārnesi? Vebinārā piedalīsies Ogres 1. vidusskolas skolotāja un Skola2030 vecākā eksperte Ilze Mazpane, Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas un Raunas vidusskolas vēstures skolotāja Evija Pumpuriņa, Ogres 1. vidusskolas skolotāja Agnese Slišāne, Rīgas Juglas vidusskolas skolotāja Līga Sudare, kā arī Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas skolotājs Rūdolfs Roķis.


 • Samsung skolas nākotnei padomi attālinātai mācīšanai, rokasgrāmata • Metodiskie paņēmieni skolēnu sociāli emocionālo prasmju novērtēšanai skolā, rokasgrāmata

 • Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana mācību un audzināšanas procesā, prezentācija

 • Patstāvīgās plānošanas darba lapas 1.-4. klašu skolēniem:
 1. Darba lapas 1.klašu skolēniem lejupielādei [PDF]
 2. Darba lapas 2.klašu skolēniem lejupielādei [PDF]
 3. Darba lapas 3.klašu skolēniem lejupielādei [PDF]
 4. Darba lapas 4.klašu skolēniem lejupielādei [PDF]

 • E-twinning  vebinārs, kurā apskatīja gan grupu darbu teorētisko pamatu, gan praktiskos piemērus, kā organizēt grupu darbu tiešsaistē. Pieejami arī dažādi materiāli grupu darbam.


Vebinārā tika apskatīts kā izveidot dažāda veida kopdarba dokumentus, izklājlapas un prezentācijas, kā ar tām dalīties; kā organizēt savu Google disku; kā veidot/ uzdot uzdevums ar ClassDojo; kā izmantot ClassDojo vērtēšanai un saziņai ar vecākiem.

Virtuālā ieteikumu grāmata "Digitālie rīki"

Rīkus un informāciju apkopojušas Izglītības pārvaldes speciālistes Inta Kļava un Mairita Blūma. 

Virtuālo grāmatu skatīt šeit.

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: